Bộ Công Thương đề nghị xem xét quy hoạch 136 dự án điện gió

Tổng công suất điện gió được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đưa vào “Tổng sơ đồ điều chỉnh điện VII” là 11.800 MW. Bộ Công Thương đã báo cáo danh sách 136 dự án nằm trong quy hoạch, với tổng công suất lắp máy 6.578 MW. Theo sự phát triển của mạng lưới truyền tải, danh sách sửa đổi điều chỉnh các dự án này của kế hoạch thứ bảy để thích ứng với sự phát triển của giai đoạn 2021-2030 nhằm đảm bảo giải phóng nguồn năng lượng gió. —quá trình. Phê duyệt lại Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030, “Tầm nhìn 2045” (Quy hoạch điện VIII) do Viện Nghiên cứu Năng lượng, Bộ Công Thương thực hiện đã phát hiện nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng lớn đến kết quả dự báo, phân tích và dự án. Phép tính. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã làm việc với Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục chủ trì bộ phận tư vấn khẩn trương cập nhật nội dung tính toán và phân tích.

Vào tháng 11, Bộ Công Thương cũng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ hoãn trình Quy hoạch điện thứ tám. Dự án đến hết tháng 12 năm 2020 và được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phê duyệt.

Theo “Báo cáo Quy hoạch Điện VIII” do Viện Nghiên cứu Năng lượng lập vào tháng 11, đến năm 2030, cơ cấu điện gió theo kịch bản phụ tải cơ bản là 18.010 MW và theo kịch bản phụ tải cao là 19.010 MW. Do đó, tổng năng lượng gió bổ sung vào các quy hoạch, dự án năng lượng gió do Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ là 18.378 MW, về cơ bản giống với cơ cấu năng lượng gió của Quy hoạch năng lượng VIII kịch bản năm 2030.

Deming


    Trả lời