Hà Nội muốn có “siêu” doanh nghiệp của riêng mình

Nguyễn Hui Yang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, cho biết trong một văn bản gần đây về đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong khu vực rằng thành phố đang xây dựng đề án thành lập doanh nghiệp thương mại. Tình trạng đầu tư. Hiện nay, Bộ Tài chính sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Ủy ban Tiêu chuẩn Doanh nghiệp Thủ đô mới. Nằm trong kế hoạch thành lập công ty đầu tư thuộc sở hữu nhà nước. Trong cuộc họp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tuần trước, lãnh đạo thành phố cũng đã đề nghị Quốc hội và Chính phủ cho phép thành lập công ty chuyên nghiệp này, do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Việc Ủy ban thành lập các công ty đầu tư và doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội sẽ giúp thành phố đẩy nhanh tiến độ sắp xếp doanh nghiệp nhà nước. Cho đến nay, 9 công ty trong khu vực đã lập đề án tái cơ cấu, 5 trong số đó đã được thẩm định và trình phê duyệt.

Tuy nhiên, con số này chỉ là một phần nhỏ trong số 30 công ty. Và doanh nghiệp mà thành phố phải sắp xếp lại trong thời gian 2013-2015. Trong đó, 16 công ty và bộ phận kinh doanh sẽ đầu tư bằng vốn chủ sở hữu, 14 công ty còn lại sẽ được tổ chức theo các hình thức khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Chi cục Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cũng sẽ được sắp xếp lại để đảm bảo việc quản lý quỹ nhà ở. Phối hợp với Công ty cổ phần Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông để bàn về việc sắp xếp lại nhân sự.

Hiện cả nước chỉ có một công ty đầu tư. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Doanh nghiệp kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được thành lập nhằm thực hiện đổi mới doanh nghiệp và tái cơ cấu nền kinh tế. Là một công ty “siêu”, SCIC quản lý và đại diện vốn của hàng trăm công ty, đến cuối năm 2012, giá trị danh mục đầu tư của SCIC lên tới 50 nghìn tỷ đồng theo giá thị trường. Khi sử dụng hết vốn sản xuất của công ty, hoạt động đặc biệt này gần đây đã gây được sự chú ý lớn, theo báo cáo, SCIC đã chuyển hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng. Trước vấn đề này, người phụ trách Bộ Tài chính (cơ quan quản lý trực tiếp) cho biết đã yêu cầu SCIC giải trình với dư luận, nhưng ông cũng giải thích việc SCIC có đang sử dụng tiền trong quỹ để tái cơ cấu các công ty đổi mới hay không. Không có gì sai khi gửi nó vào ngân hàng vì nó phù hợp với chức năng của công ty.

Huyền Thư


    Trả lời