“Ủy ban quản lý vốn phải làm cho công ty tự chủ và chịu trách nhiệm”

Tại cuộc họp kiểm điểm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp (Ủy ban) chiều 11/1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ phương án doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp, công ty xây dựng. Khi ủy ban là cơ quan chuyên môn, chủ động thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước của công ty. Đây là câu hỏi tách chức năng quản lý nhà nước với chức năng quản lý vốn, giúp cho hoạt động này trở nên chuyên nghiệp.

“Công ty tự chủ, tự chủ, cạnh tranh bình đẳng với các công ty thuộc các thể chế. Các thành phần kinh tế khác … – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chiều 11/1. Ảnh: VGP / Lê Sơn .- — Đồng thời đề nghị Ủy ban quan tâm đầu tư phát triển doanh nghiệp công thông qua việc nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chuẩn đánh giá chính để hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và nguyên tắc kinh tế thị trường. Ủy ban phải nhanh chóng phê duyệt chiến lược phát triển thời chiến, kế hoạch kinh doanh của công ty và các công ty trong phạm vi quyền hạn của mình; sử dụng tiến độ nhanh chóng để đảm bảo rằng tổ chức, sự đổi mới và vốn chủ sở hữu của công ty tiếp tục hoạt động và tốt hơn; thúc đẩy các công ty và công ty trong khoa học, công nghệ, Trên cơ sở nghiên cứu, phát triển và đổi mới, chúng ta sẽ chuyển đổi sâu rộng mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển đổi số …- Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ Ủy ban tiếp tục tham gia xử lý các dự án, doanh nghiệp công thương nghiệp kém hiệu quả. Đồng thời, trọng tâm của Ủy ban là Kiểm tra, phát hiện dự án và công ty kinh doanh thua lỗ về tiền và các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, nhưng không để lại số lượng lớn thua lỗ kéo dài trong ngành thương mại, trở thành dự án 12. Ông nhấn mạnh, cấp ủy phải hết lần này đến lần khác. Để bảo vệ, chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, Việt Nam (Vinachem) đề xuất cơ cấu lại khoản vay đối với 3 dự án là Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc và DAP số 2 Lào Cai, theo Vinachem, đây là Đề án 1468 Các giải pháp chủ yếu được nêu ra trong bài báo này Do chi phí tài chính của 3 dự án này chỉ chiếm 36,8% doanh thu.

“Ví dụ, khoản vay cho Đạm Hà Bắc duy trì lãi suất từ ​​11 đến 12%. , Vinachem cho biết nếu chậm thanh toán sẽ bị phạt tới 18% lãi suất. Nhóm chuyên gia cũng đề xuất cơ cấu khoản vay tương xứng với khả năng trả nợ của Bộ Tài chính, ngoài ra, Wienerchem cũng đề nghị Ủy ban và các cơ quan liên quan tiếp tục kiến ​​nghị Quốc hội giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, luật … nhằm giúp ngành sản xuất, hàng hóa nhập khẩu Cạnh tranh, đồng thời, ủy ban nhanh chóng trình đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 2021-2025 … Năm 2020, tổng doanh thu của 19 công ty báo cáo ủy ban ước vượt 76.784 tỷ đồng, thu thuế vượt 21.068 tỷ đô la Mỹ. 17 trong số 19 công ty đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 5.638,7 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty mẹ của 15 trong số 19 công ty tăng 4,59% lên hơn 1,54 triệu tỷ đồng.


    Trả lời