Nên nhân số tiền phạt vi phạm thuế với 5

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến ​​dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn. Trong đó, cơ quan biên tập đã trình chính phủ mức phạt 500.000 đồng (trước đây là 400.000 đồng), và mức phạt tối đa là 25 triệu đồng, gấp 5 lần mức hiện hành.

Dự thảo Điều 15 Nghị định này quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi gian lận thuế, mức phạt gấp 1-3 lần số tiền gian lận thuế, không thay đổi so với hiện hành. Số vụ xử phạt hiện nay, theo Nghị định số 129/2013, so với số vụ xử phạt về hải quan, phí, giá … trong cùng khu vực, ………… Số vụ vi phạm về thủ tục thuế năm 2018 bằng năm ngoái Tỷ lệ này tăng gấp 5,6 lần cho đến năm 2014. Một trong những nguyên nhân là do mức phạt rất thấp nên đây không phải là biện pháp ngăn chặn, cũng như chưa đủ nghiêm khắc vì người nộp thuế sẽ nâng cao nhận thức về nghĩa vụ đăng ký thuế để tuân thủ các quy định về thuế. Và kê khai các khoản trên tờ khai thuế thu nhập. Do tiền phạt cao hơn, nên có ít vi phạm hơn trên hóa đơn.

Nguyễn Hà


    Trả lời