Thu ngân sách của Hải Phòng đạt kỷ lục 32 nghìn tỷ đồng

Vào ngày 8 tháng 1, một đại diện của Cục thuế thành phố Hải Phòng cho biết tổng thu ngân sách cho năm 2020 là 32.734 tỷ đồng, vượt 6% ngân sách của chính phủ trung ương. Đến năm 2019, thu ngân sách của Hải Phòng sẽ tăng 20,7% vào năm 2020, mức cao nhất từ ​​trước đến nay. So với năm 2011-2015, tổng doanh thu giai đoạn 2016-2020 đạt 12.254,1 tỷ đồng, tăng 2,69 lần.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Hải Phòng đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách. Không nhỏ cho thành phố. Ảnh: Giang Chinh

Là tháng cuối năm, thu ngân sách của thành phố vượt chỉ tiêu. Trong số đó, Vinfast đã trao tặng ngân sách hơn 5 nghìn tỷ đồng (trong đó 696 tỷ đồng được trả thay cho doanh nhân). Ông cho biết, đến năm 2021, Winstfast dự kiến ​​sẽ nộp ngân sách thành phố khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, việc thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ của các công ty cũng sẽ đóng góp vào ngân sách thành phố. 1,592 tỷ đồng .—— Giang Chinh


    Trả lời