Bà Fan Zhilan: Tôi muốn một “trạng thái hành động” mạnh mẽ hơn

Từ đó, môi trường kinh doanh không được lành mạnh như mong muốn. Ví dụ, sự sai lệch trong phân bổ tài nguyên. Chúng ta vẫn đang đầu tư quá nhiều nguồn lực cho khu vực công, trong khi các lực lượng lớn hơn bao gồm các công ty tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ và nông dân vẫn khó có được nguồn lực. – Thứ hai là điểm nghẽn về nguồn nhân lực. Đây là nút thắt lớn khiến đất nước tụt hậu trong nhiều thập kỷ. 35 năm sau khi hoàn thành Đổi mới, giá trị gia tăng của Việt Nam vẫn ở mức thấp nhất, về danh nghĩa tuy có tăng nhưng lại có thu nhập thấp nhất. Điều này thể hiện rõ nhất ở sự đóng góp của xuất khẩu và các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tăng trưởng kinh tế. Nếu các mục này bị loại trừ, GDP của Việt Nam sẽ giảm đáng kể so với hoạt động hiện tại. Tôi nhấn mạnh, nếu thiếu nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ không vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba là cơ sở hạ tầng. Trong những năm gần đây, trong ba khâu đột phá chiến lược thì đầu tư cơ sở hạ tầng là lớn nhất. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 85% tổng vốn đầu tư công bình quân được sử dụng cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, khi hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam chưa đồng bộ, thống nhất giữa các vùng miền, kết nối chưa hình thành nên còn nhiều bất cập. Nơi phát triển rất nhanh và mạnh, hạ tầng sầm uất bậc nhất. Mặt khác, những vùng chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng thì hiệu quả chung chưa nâng cao. Cũng cần hiểu rộng hơn về hạ tầng, không chỉ cầu đường mà cả hạ tầng CNTT, nền tảng của khu vực kinh tế mới.

– Trong giai đoạn phát triển mới này, bạn đang chờ đợi điều gì?

– Kỳ vọng quan trọng nhất của tôi là tiếp tục thực hiện các chính sách và cam kết đã đưa ra. Một số vấn đề thực tế đã được đặt ra, chẳng hạn như lịch sử thể chế đã trải qua mười năm nhưng chưa làm được gì nhiều. Từ trước đến nay, trong các văn kiện chuẩn bị cho đại hội đảng bộ, qua phân tích, góp ý lại đề cập đến… Tôi cho rằng, muốn loại bỏ điểm nghẽn thì phải thay thế trang thiết bị. Các quan chức. Hệ thống còn nhiều vấn đề, một số chủ trương, chính sách tốt nhưng thực hiện chưa tốt. Ngoài ra, chúng ta cũng cần gắn cải cách thể chế với cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thông qua việc tiết kiệm lớn trong các giao dịch và thị trường hoàn chỉnh …, nếu bạn giữ lối chơi của mình ở mức thấp, bạn sẽ không tương thích và củng cố lợi thế của mình để bật lại. Tóm lại, trong khoảng thời gian tới, điều tôi muốn thấy nhất là hành động của một quốc gia mạnh mẽ hơn, dẫn đến những thay đổi to lớn trong xã hội và giúp quốc gia này phát triển hơn nữa.


    Trả lời