“Ủy ban quản lý vốn phải làm cho công ty tự chủ và chịu trách nhiệm”

Tại cuộc họp kiểm điểm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp (Ủy ban) chiều 11/1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ, phương án sản xuất kinh doanh sẽ do từng doanh nghiệp xây dựng. Ủy ban là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn thuộc sở hữu nhà nước của công ty. Điều này nhằm phân biệt chức năng quản lý nhà nước với chức năng quản lý vốn và giúp chuyên nghiệp hoá hoạt động.

“Một công ty có quyền tự chủ, chịu trách nhiệm cá nhân và cạnh tranh bình đẳng với các công ty thuộc các tổ chức khác nhau và các thành phần kinh tế khác”, ông nói. — Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo chiều 11/1. Ảnh: VGP / Lê Sơn .

Đồng thời đề nghị Ủy ban quan tâm nghiên cứu đầu tư phát triển doanh nghiệp công ích. Thiết lập các tiêu chuẩn và hệ thống đánh giá hiệu quả tiêu chuẩn dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và các nguyên tắc kinh tế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế là tiêu chuẩn đánh giá chính.

Ủy ban cần phê duyệt kịp thời chiến lược phát triển chiến tranh, kế hoạch kinh doanh của công ty và các công ty thuộc quyền; tiếp tục phát triển nhanh chóng tổ chức của công ty, đổi mới và làm việc công bằng để đảm bảo chất lượng cao hơn; thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nghiệp cam kết với khoa học và công nghệ, trên cơ sở nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi sâu rộng mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số …- Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, Ủy ban tiếp tục tham gia quản lý không vụ lợi, kém hiệu quả các dự án, xí nghiệp công nghiệp và kinh doanh. Đồng thời, trọng tâm của ủy ban là kiểm tra, phát hiện các dự án, công ty kinh doanh thua lỗ về tiền và hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thua lỗ lớn, kéo dài của 12 dự án ngành thương mại. Ông nhấn mạnh, Ủy ban phải bảo vệ, ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước hết lần này đến lần khác.

Là một trong những sở được chuyển về ủy ban, Vinachem đã đề xuất 3 dự án gồm đạm Ninh Bình, đạm Hà Bắc và DAP số 2 Lào Cai. Theo Vinachem, đây là giải pháp trọng tâm được nêu trong Đề án 1468. Do chi phí tài chính của 3 dự án này chỉ chiếm 36,8% doanh thu.

“Ví dụ, khoản vay cho Công ty Đạm Hà Bắc duy trì lãi suất từ ​​11% đến 12%, Vinachem cho biết nếu chậm thanh toán sẽ bị phạt lãi suất lên đến 18%. Nhóm chuyên gia cũng kiến ​​nghị Bộ Tài chính và cơ cấu khoản vay tương xứng với khả năng trả nợ, ngoài ra, Wienerchem cũng đề nghị ủy ban và các cơ quan liên quan tiếp tục kiến ​​nghị Quốc hội giải quyết các vấn đề về thuế, pháp luật nhằm giúp sản phẩm công nghiệp và sản phẩm nhập khẩu cạnh tranh bình đẳng; đồng thời, Ủy ban nhanh chóng trình tập đoàn Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 …

Năm 2020, tổng doanh thu của 19 công ty báo cáo Ủy ban ước vượt 767,844 tỷ đồng, hơn 21,068 tỷ đồng. 17 trong số 19 công ty đã nộp ngân sách khoảng 5.638,7 tỷ đồng Tổng tài sản của công ty mẹ của 15 trong số 19 công ty tăng 4,59% lên hơn hơn 1,54 triệu đồng.


    Trả lời