Hoàn thiện danh sách 19 công ty trong “Siêu ủy ban”

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9, trong đó xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn quốc gia trong các doanh nghiệp (hoặc siêu ủy ban). Dự kiến, Super Ủy ban sẽ được chính thức ra mắt vào chiều ngày 30 tháng 9 hôm nay.

Trụ sở công ty điện lực Việt Nam, một trong bảy công ty lớn này sẽ được chuyển sang quản lý của Siêu ủy ban.

Nghị định 19 giữ quyền lãnh đạo của Siêu ủy ban dựa trên các dự án trước đó. Đặc biệt, Tổng công ty Đầu tư vốn nhà nước (SCIC) sẽ là một trong 19 đơn vị và sẽ tiếp tục là cơ quan đại diện của Tổng công ty vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao. – 18 công ty còn lại là các công ty mẹ và các công ty thuộc sở hữu toàn bộ hoặc có cổ phần hàng đầu dài hạn và được kiểm soát bởi nhà nước. Tài sản nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải. Có 7 nhóm chính, cụ thể là Xăng dầu. Việt Nam (Xăng dầu), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Tập đoàn Than và Than Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (11 còn lại Các công ty bao gồm MobiFone Telecom, Vietnam Thuốc lá, Trụ sở chính Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Công ty Sân bay, Công ty Cà phê Việt Nam, Công ty Thực phẩm Miền Nam, Công ty Thực phẩm Miền Bắc và Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Theo nghị định mới, ủy ban có trách nhiệm xây dựng và đệ trình chiến lược đầu tư phát triển tổng thể cho chính phủ và thủ tướng. Các công ty thuộc phạm vi của chiến lược phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch được xác định bởi cơ quan có thẩm quyền. Công ty chủ sở hữu, công ty có quyền quyết định điều chỉnh và điều chỉnh vốn nhượng trong quá trình vận hành vốn nhượng quyền, ngoại trừ doanh nghiệp do Thủ tướng thành lập. Siêu ủy ban cũng có quyền đầu tư vào công ty sản xuất và vận hành dựa trên quản lý và sử dụng. Luật vốn nhà nước, đầu tư bổ sung vào công ty vốn cổ phần. Ủy ban quản lý vốn quốc gia được thành lập vào tháng 2, bí thư gốc của tỉnh ủy Cao Bàng ông Nguyễn Hoàng Anh làm chủ tịch. Ủy ban là một tổ chức trực thuộc chính phủ và các chức năng của nó. Nó đại diện cho chủ sở hữu của công ty, 100% vốn nhượng quyền của nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào công ty thông qua các hành động và các công ty có trách nhiệm. Theo luật, không quá hai thành viên .

Minh Sơn


    Trả lời