Đại biểu Feng Wenxiong: “ Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế vẫn chưa được khôi phục như ban đầu ”

Quốc hội thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 vào ngày 2/11. Đại biểu Feng Wenxiong (Cao Bằng) cho rằng, trong 5 năm tái cơ cấu, 3 khâu đột phá về lựa chọn thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực là rất quan trọng. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra và còn nhiều hạn chế. Có nhiều nguyên nhân, song Thứ trưởng Hồng nhấn mạnh, chính quyền trung ương và địa phương chưa hiểu rõ tầm quan trọng của tái cơ cấu nền kinh tế. Ông Hồng xin được biết.

Nói về phương án sắp xếp mới do Chính phủ đề xuất với Quốc hội, ông Hồng cho rằng đây là một phương án “tham lam. Tuy nhiên, nguồn lực 10,5 nghìn tỷ đồng cho việc sắp xếp lại Chính phủ đã được sử dụng trong dự án này. Được đề cập trong “Bạn sẽ lấy nguồn chứ?” “.

” Cơ sở nào đưa ra con số 10,5 nghìn tỷ đô la Mỹ? Dự án cũng phải chú trọng hơn đến sự tham gia của các nguồn lực ngoài nhà nước, nếu không sẽ khó có khả năng Feng Wenxiong (Cao Bằng) làm đại biểu Quốc hội-Fan Phú Quốc (TP. Hồ Chí Minh). 30 năm cải cách, nền kinh tế đã phát triển nhưng Thu nhập bình quân đầu người vẫn ở trong khu vực và các nước trên thế giới. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vào năm 2015 là 2.100 đô la Mỹ, trong khi của Indonesia là 3.300 đô la Mỹ trở lên, của Malaysia là 9.700 đô la Mỹ trở lên và thu nhập của Thái Lan là 5.800 đô la Mỹ trở lên.

Ông Quốc cho rằng, hạn chế tăng trưởng trong cả 30 năm là nền kinh tế vẫn chưa tuân thủ nguyên tắc thị trường, luôn có sự can thiệp của hành chính vào quá trình trao đổi hàng hóa; kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp kế hoạch, quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ.

Ông Quốc nhấn mạnh, mục tiêu của việc điều chỉnh cơ cấu là tạo ra một nền kinh tế thống trị. Năng động, độc lập, tự do, không phụ thuộc vào các nền kinh tế lớn khác. Ngoài hai trụ cột được đề cập trong dự thảo là thúc đẩy quản lý quốc gia và tái cơ cấu nền kinh tế, các đại biểu quốc gia cũng đề nghị bổ sung các trụ cột khác để doanh nghiệp có thể trở thành đối tác của chính phủ, đây là trụ cột của cải cách hệ thống kinh tế. Ông Quốc nói: “Làm được như vậy thì vững như kiềng ba chân”, đại diện TP.HCM cũng cho rằng, trong việc sắp xếp lại cần hình thành tập đoàn kinh tế tư nhân lớn. Mục đích của việc thu tiền trong nhu cầu vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước là đúng và không được sử dụng cho các khoản chi định kỳ.

Đại biểu Lê Quân (Hà Nội) cho rằng, nguồn vốn dồi dào nhưng không có cơ hội đầu tư, cơ hội sinh lời. Ảnh: Đại biểu Giang Huy-Feng Wenxiong rút kinh nghiệm trong việc sắp xếp vừa qua và đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết sắp xếp riêng, trong đó nguyên thủ quốc gia trung ương là thủ tướng, nguyên thủ quốc gia địa phương là chủ tịch UBND tỉnh. . … “Ông Hồng nói.” Đồng thời, đại biểu Lê Quân (Hà Nội) cho rằng, đề án chưa trả lời được câu hỏi “huy động sức dân như thế nào”? Ông Quân nói: “…” Khi dự án không trả lời được rõ ràng các câu hỏi trên thì sẽ khó có được nguồn lực từ người dân, vốn được coi là rất dồi dào trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vị đại biểu Hà Nội nhấn mạnh, cần đẩy nhanh quá trình thoái vốn của các doanh nghiệp đại chúng và “bù đắp” cho việc thiếu vốn tư nhân.

Theo anh Quân, không nên cân nhắc một số công ty. “Con bò” trong ngân sách, bởi sau khi rút tiền, các công ty này sẽ hoạt động hiệu quả hơn và đóng góp tốt hơn cho nền kinh tế.

“Ngân hàng Renhe có nhiều vốn, nhưng lại thiếu vốn. Vì vậy, việc thoái vốn của các doanh nghiệp đại chúng sẽ tạo điều kiện thay thế vốn tư nhân. Chính phủ có thể ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực. – — Anh Minh


    Trả lời