Vẫn còn nhiều vấn đề với quỹ hưu trí tự nguyện

Bộ Tài chính vừa cho biết sẽ lấy ý kiến ​​dự thảo thông tư hướng dẫn thành lập quỹ hưu trí tự nguyện và bảo hiểm hưu trí, nhiều ý kiến ​​cho rằng nhiều nội dung còn khó hiểu, không rõ ràng.

Dự thảo Quy chế. Hồ sơ xin cấp phép triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí đã được trình Bộ Tài chính phê duyệt. Các công ty bảo hiểm cần kỳ vọng kết quả hoạt động của sản phẩm bảo hiểm hưu trí trong vòng 5 năm, bao gồm cả thu nhập, chi tiêu, lợi nhuận, Vân vân. .. Theo nhiều ý kiến, quy định này là không tưởng. Việc buộc công ty phải “kéo” lợi nhuận trong vòng 5 năm không những không phục vụ công tác quản lý của chính phủ mà còn tạo cơ hội cho các công ty bảo hiểm “chớp” khách hàng. Dự thảo thông báo, cơ cấu danh mục đầu tư vốn không hoạt động của quỹ dự phòng nghiệp vụ quỹ hưu trí tự nguyện và vốn chủ sở hữu đầu tư vào quỹ hưu trí tự nguyện, bao gồm: mua trái phiếu chính phủ không hạn chế nhưng không thấp hơn 40% tổng vốn đầu tư. tài sản. Ngoài ra, quỹ còn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương, số tiền bảo lãnh không vượt quá 20% tài sản đầu tư của quỹ …

Giám đốc điều hành của một công ty quản lý quỹ muốn biết liệu sẽ do thị trường sau một thời gian nhất định giá cả thay đổi, tỷ trọng tài sản thay đổi so với lúc mua, vậy có cần điều chỉnh việc mua bán để đáp ứng tốc độ đầu tư BĐS không? Trên thực tế, các hạn chế đầu tư của một số quỹ đầu tư chỉ áp dụng tại thời điểm mua.

Các quỹ hưu trí tự nguyện được phép mua trái phiếu chính phủ không giới hạn, nhưng không thấp hơn 40% tổng tài sản đầu tư của quỹ. Vị giám đốc cho biết, trong giai đoạn đầu, tỷ lệ này sẽ rất thấp, do các công ty quản lý quỹ và công ty bảo hiểm phải mất thời gian tìm kiếm các nghĩa vụ lớn. Do đó, để đảm bảo tính khả thi, dự án cần được điều chỉnh theo thời gian cần thiết để đạt được tỷ lệ trên. Nếu có thể, vui lòng đặt giá trị tối đa thay vì giá trị tối thiểu để tránh làm phức tạp công việc của công ty bảo hiểm và việc quản lý quỹ.

Nhiều quy định chưa rõ ràng, và thậm chí không hợp lý trong các giả định. Dự thảo thông báo gây khó khăn cho các công ty quản lý quỹ trong việc thuê người quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.

Nói rõ hơn, dự thảo quy định muốn quản lý tài sản của danh mục đầu tư quỹ hưu trí tự nguyện thì ban quản lý quỹ phải có ít nhất ba ba nhân viên với quỹ đầu tư dài hạn. Trong số đó, phải có ít nhất một nhân viên có 5 năm kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư dài hạn. Ở đây, chúng ta nên hiểu cách quản lý quỹ đầu tư dài hạn đúng cách? Những quy định mơ hồ như vậy có thể ngăn cản các nhà quản lý quỹ tham gia quản lý danh mục quỹ hưu trí tự nguyện. – Mặt khác, dự thảo quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải chỉ định công ty quản lý quỹ đầu tư tài sản. Quỹ hưu trí tự nguyện hoặc thuê công ty quản lý quỹ để quản lý danh mục tài sản của quỹ theo các giới hạn, mục tiêu và chiến lược đầu tư của quỹ. Trên thực tế, mỗi nhà quản lý quỹ đều có lợi thế riêng. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể ký hợp đồng thuê quản lý đầu tư với nhiều công ty quản lý quỹ khác nhau đối với từng loại tài sản đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp hay không? Dự thảo không chỉ rõ DNBH có thể thực hiện việc này hay không.

Một quy định khó hiểu khác trong Điều 3 của dự thảo thông báo là tài khoản bảo hiểm hưu trí được tích lũy ở mức cao nhất. Các quy tắc này rất nghiêm ngặt và được công ty bảo hiểm ban hành vào cuối mỗi năm tài chính, nhưng không thấp hơn tỷ lệ đầu tư tối thiểu của công ty bảo hiểm trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hưu trí dành cho thành viên Câu lạc bộ quản lý quỹ Việt Nam. Nếu các điều kiện thị trường tài chính dựa trên tỷ lệ đầu tư thấp nhất mà công ty bảo hiểm hứa hẹn trong hợp đồng bảo hiểm hưu trí mười năm, thì nó sẽ luôn biến động. Vào cuối mỗi năm tài chính, các công ty bảo hiểm sẽ gặp khó khăn trong việc thiết kế sản phẩm. Cũng khó tạo sự linh hoạt trong việc triển khai các hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện.


    Trả lời