VDB sẽ có hội đồng quản trị

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Do đó, VDB sẽ hoạt động trong khuôn khổ luật tài khóa quốc gia và luật hữu cơ. Do đó, Ngân hàng Thế giới sẽ có một hội đồng quản trị (HĐQT) là một tổ chức cho vay 100% vốn quốc gia, thay vì mô hình hội đồng quản trị như hiện nay.

Quyết định trên được đưa ra sau khi thanh tra chính phủ có kết luận. Những tồn tại của VDB có nguyên nhân liên quan đến cơ chế, như hội đồng quản trị không có khả năng chỉ đạo và giải phóng cơ chế. Các khoản vay thí điểm không đáp ứng quy định … Theo cơ chế hiện hành, ngân hàng phát triển là tổ chức tín dụng, nhưng không phải do Ngân hàng Quốc gia quản lý toàn bộ. Do Bộ tài chính quản lý. VDB cũng không có hội đồng quản trị như các ngân hàng khác. Thay vào đó, Ủy ban quản lý gồm nhiều thành viên là Thứ trưởng Bộ Tài chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chiến lược phát triển đã được phê duyệt cũng đặt ra mục tiêu cho VDB đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm xấp xỉ 10%. Đến năm 2020 tài sản xấp xỉ 500 nghìn tỷ đồng. – Tính đến 31/12/2010, theo tính toán của Cục Thanh tra Chính phủ, tổng số nợ xấu của VDB là 3.806 tỷ đồng, chiếm hơn 21% tổng nợ. Tổng số nợ. Đồng thời, theo báo cáo riêng của ngân hàng, con số này chỉ là 22,664 tỷ đồng. Do đó, chiến lược phát triển tương lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đặt mục tiêu giảm tỷ trọng nợ xấu chung từ 4% đến 5% năm 2020 xuống dưới 3% năm 2020 vào năm 2015 và xuống dưới 3% vào năm 2020. . -2030 .—— Thanh Thanh Lan


    Trả lời