Bộ Tài chính: Nợ thuế vượt quá 3,5 tỷ đô la Mỹ

Sau khi chấp nhận thông báo về nghị quyết xét xử tại Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết tổng số tiền thuế nợ đến cuối tháng 3 là 82,972 tỷ đồng, tương đương hơn 5 tỷ đô la Mỹ. So với 3 tháng trước, con số này đã tăng gần 9%, tương đương hơn 6.640 tỷ đồng. – Tính đến cuối năm ngoái, cơ quan thuế đã thu được 745 tỷ đồng, tức 19,2% nợ 90 ngày và nợ 90 ngày. Bộ Tài chính đánh giá 35,2% số dư tài chính của mình là “có thể thu hồi được.” Mức phạt vi phạm hành chính về tài chính và tiền chậm nộp thuế là 19,4%. 45,5% còn lại, tương đương 3.764 tỷ đồng là nợ xấu. Nếu người nộp thuế mất, mất tích, không còn khả năng hoạt động dân sự, giải thể doanh nghiệp thì nợ khó đòi sẽ giảm … Người ta đã xây dựng các thủ tục về thuế. Ảnh: PV

Trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, cơ quan thuế và chính quyền địa phương sẽ xác minh thông tin người nộp thuế và thông báo về việc thực hiện hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thu hồi được nợ thuế. – Mặt khác, theo quy định của Luật Quản lý thuế, bất kể người nộp thuế thuộc đối tượng “không có khả năng thu hồi nợ”, tiền chậm nộp sẽ bị phạt 0,03% / ngày. Điều này đã dẫn đến việc tăng thuế hoãn lại đối với số nợ phải thu khó đòi, và các khoản nợ chính này vẫn chưa được đòi.

“Việc chậm nộp thuế đã làm tăng nợ xấu trên sổ sách quy định và Bộ Tài chính gây áp lực thu, quản lý thuế.

Nguyên nhân khác được đề cập là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền cấp tiền cấp quyền khai thác Nợ đang gặp khó khăn, không trả được một lần do công trình có vấn đề chưa đi vào hoạt động, sử dụng, lại vướng phải chờ thu dọn mặt bằng, đền bù… nên không thể. Tuy nhiên, cơ quan thuế thường sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính và ghi nợ. – Tương tự, trong quý I / 2019, số thuế phải nộp tăng do người nộp thuế số hóa công bố thuế doanh nghiệp, quyết toán. xác định thu nhập cá nhân nhưng không nộp thuế đúng hạn .—— Anh Minh


    Trả lời