Thu ngân sách của Hải Phòng đạt kỷ lục 32 nghìn tỷ đồng

Ngày 8/1, đại diện Cục thuế Hải Phòng cho biết tổng thu ngân sách năm 2020 là 32.734 tỷ đồng, vượt 6% ngân sách trung ương.

So với năm 2019, thu ngân sách năm 2020, Hải Phòng sẽ tăng 20,7%, mức cao nhất từ ​​trước đến nay. So với giai đoạn 2011-2015, tổng doanh thu giai đoạn 2016-2020 đạt 12244,1 tỷ đồng, gấp 2,69 lần. – Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cảng Hải Phòng đã đóng góp nhiều vào nguồn thu ngân sách của thành phố. Ảnh: Giang Chinh

Là tháng cuối năm, thu ngân sách của thành phố vượt chỉ tiêu. Trong số đó, Vinfast đã trao tặng ngân sách hơn 5 nghìn tỷ đồng (trong đó 696 tỷ đồng được trả thay cho doanh nhân). Ông cho biết, đến năm 2021, Wenfast dự kiến ​​sẽ nộp ngân sách thành phố khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, các cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ công ty cũng đóng góp vào ngân sách thành phố. 1,592 tỷ đồng .—— Giang Chinh


    Trả lời