Cổ đông của SSI chỉ trích cổ tức thấp

Tại cuộc họp cổ đông của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vào chiều ngày 25 tháng 4, các cổ đông không hài lòng với mức cổ tức năm 2012 chỉ 10%. Đồng thời, lợi nhuận là tích cực, vì vậy các cổ đông khuyến nghị tăng tỷ lệ thanh toán.

Ông Ruan Guoxiong, Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI, cho biết trong điều kiện kinh tế khó khăn, nếu rất rủi ro để đẩy lợi nhuận lên kế hoạch, thì kết quả có thể không đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí mất hoặc mất vốn. Do đó, SSI đã thiết lập một kế hoạch thận trọng để duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững. Khi nền kinh tế phục hồi và lợi nhuận cao, cổ phiếu SSI sẽ hấp dẫn hơn, và sau đó cổ tức sẽ được điều chỉnh.

Ông Hồng nói rằng trong trường hợp giao dịch trái phiếu yếu, ông giải thích rằng các công ty môi giới trái phiếu không phải là công ty chứng khoán không có ngân hàng mẹ và không có động lực. Công ty Chứng khoán VietBank đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ các nghĩa vụ được thực hiện bởi các khách hàng của ngân hàng mẹ. Các ngân hàng thường giao dịch trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp rất lớn, vì vậy các công ty con như VCBS hay Agriseco thường được hưởng lợi từ nó.

Cổ đông của SSI chỉ trích mức cổ tức thấp. Ảnh: Hong Zhou

Tại cuộc họp, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay, với doanh thu mục tiêu là 955,5 tỷ đồng, bao gồm doanh thu giao dịch chứng khoán 673,5 tỷ đồng, đối tác là 282 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế 4900 100 triệu đồng tiền Việt Nam.

Các cổ đông nhất trí quyết định rằng bà Nguyễn Thị Thanh Bình của ANZ và ông Tetsou Akuzawa, người đại diện, nên thành lập hội đồng quản trị. Đại diện của Daiwa Securities đã thay thế hai đại diện cũ vì lý do cá nhân. Liên quan đến Quỹ Tầm nhìn, sau khi giải thể, SSI đã mất 6 đến 7% vốn.

Hiện tại, SSI có 11 công ty liên kết. Thị phần môi giới của SSI vẫn tụt hậu so với HSC. SSI có gần 60.000 tài khoản giao dịch. Trong vài năm tới, công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh doanh môi giới bằng cách tăng số lượng nhân viên và đào tạo.

Doanh thu của công ty năm 2012 đạt 849,29 tỷ đồng, tăng 0,15%. So với năm 2011, lợi nhuận trước thuế là 487,3 tỷ đồng, tăng 285% so với năm 2011 và lợi nhuận sau thuế là 464 tỷ đồng. Doanh thu vốn và hoạt động tài chính đạt 353,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch và chiếm 42% doanh thu của công ty.


    Trả lời