Kết quả đánh giá trạng thái sẽ sớm được công bố

Vào tháng 5, bộ phận kiểm toán quốc gia đã gửi báo cáo kiểm toán quốc gia năm 2012 tới các đại biểu Quốc hội, trong đó có nhiều sai phạm tại các doanh nghiệp nhà nước, vấn đề lương người điều hành hay kết quả kiểm toán các ngân hàng thương mại nhà nước. Dư luận vẫn đang nóng lòng chờ ngày 25/7 có thông báo chính thức và người đứng đầu kiểm toán nhà nước sẽ có thông tin chính thức về kết quả xử lý. Kiến nghị của Kiểm toán viên.

Tại cuộc họp toàn ngành diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 7, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khải cũng đã chỉ đạo Tổng cục Kiểm tra tình trạng của các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp. Trách nhiệm của kiểm toán quốc gia trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Phiên họp giải trình do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì.

Tính đến ngày 30 tháng 6, 75 cuộc kiểm toán (đạt 52% ngân sách kế hoạch hàng năm) đã được thực hiện và 5 báo cáo đã được công bố, Trợ lý Tổng Kiểm toán cho biết. Năm báo cáo này đã góp phần quyết toán tài chính xấp xỉ 83,3 tỷ đồng.

Nhìn chung, cuộc kiểm toán được thực hiện đúng thời gian, nhưng đại diện kiểm toán quốc gia cũng thừa nhận tại cuộc họp đã gặp nhiều khó khăn. Đánh giá quy mô lớn và tích hợp nhiều nội dung. Đặc biệt, việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2010-2012 không đảm bảo hoàn thành mục tiêu rà soát.

Ngoài ra, sau sáu tháng, nhiều dự án trọng điểm từ đầu năm đến nay vẫn chưa được rà soát dựa trên các trọng điểm của dự án. Ông Lê Minh Khải nói: “Việc này dẫn đến việc phải hoàn trả ngân sách quốc gia 10 tỷ đồng. Ngân sách đã bố trí để triệu tập chuyên gia, tuyển chuyên gia …”


    Trả lời