Bộ Tài chính chuyển gần 1,7 nghìn tỷ đồng tiền bồi thường

Tổng số tiền bồi thường 500 triệu đô la Mỹ (tương đương 11,5 nghìn tỷ đồng) được sử dụng để Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Khoản thanh toán này được thực hiện 2 tháng sau lần thanh toán đầu tiên vào giữa tháng 12/2016. -Trong số tiền trên, tỉnh Hà Tiên nhận 560 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình nhận 760 tỷ đồng, Quảng Bình nhận 160 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng. Trong đợt tài trợ đầu tiên, Quảng Bình nhận 1.100 tỷ đồng, Hetian nhận 1.000 tỷ đồng, tiếp theo là Kuang San nhận 500 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế nhận 400 tỷ đồng. Đợt mưa lũ liên tiếp cuối năm 2016 ảnh hưởng nặng nề đến quá trình chi trả sớm của người dân, đến nay đã thiệt hại gần 4,7 nghìn tỷ đồng. Trước đó, việc bồi thường phải giao cho cơ quan quản lý địa phương. Dân trí Sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, tháng 9/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định về tiêu chuẩn bồi thường. Việc bồi thường cho các nạn nhân tại 4 tỉnh trên.

Kết quả là, 7 nhóm nạn nhân đã được xác định phải trả tiền bồi thường, bao gồm đánh bắt cá; nuôi trồng thủy sản; các công ty làm muối ven biển; dịch vụ hậu cần nghề cá; du lịch ven biển và dịch vụ thương mại; thu mua và tích trữ thủy sản.


    Trả lời