Ningshun có thể trở thành trung tâm năng lượng sạch

Đây là một trong những ý kiến ​​được Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đưa ra trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận vừa được tổ chức. Ông cho rằng, khu vực này có lợi thế về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Hiện toàn tỉnh có 14 vùng gió tiềm năng, khoảng 8.000 ha, tập trung chủ yếu ở đây. Ninh Phước, Thuận Nam và Thuận Bắc tương đối yếu. Đặc biệt, Ninh Thuận hầu như không có bão, gió thổi thường xuyên với tốc độ từ 6,4 đến 9,6 m / s trong 10 tháng nên đảm bảo ổn định việc phát điện cho tuabin gió. Văn Bình làm việc với lãnh đạo Tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Vụ KTTW-Ông Bình đề xuất một số chính sách phát triển mang tính cách mạng đối với Ninh Thuận nhằm đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước. Đồng chí đề nghị tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng đề án càng sớm càng tốt để thực hiện chính sách thí điểm về giá điện gió và năng lượng mặt trời, trình Chính phủ phê duyệt. Do đó, theo người đứng đầu Ban Kinh tế Trung ương, điều này sẽ giúp khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư và thực hiện các dự án đã đăng ký để giúp giải quyết tình trạng thiếu năng lượng của đất nước trong tương lai. Quy hoạch phát triển nông nghiệp, đặc biệt là hệ thống đập và hệ thống điều tiết nối các hồ để chống hạn và phục vụ phát triển kinh tế. Kinh tế – xã hội, sinh hoạt và ổn định đời sống của dân cư.

Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch phát triển năng lượng gió của tỉnh Ninh Hạ đã phê duyệt tầm nhìn 2011-2020 của tỉnh Thuận An và mục tiêu là năm 2030. Tiềm năng phát triển điện gió của tỉnh Ninh Thuận bao gồm 5 vùng với tổng diện tích 21.432 ha, tổng công suất quy hoạch là 1.429 MW, công suất hoạt động đến năm 2030 khoảng 2500 MW và sản lượng phát điện là 5,475 tỷ kWh. – Ninh Thuận có độ cao mặt trời lớn, thời gian chiếu sáng dài và đồng đều nên hàng năm có thể nhận được nhiều bức xạ mặt trời. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, bức xạ mặt trời trung bình ở thành phố Ningshun vượt quá 320 kcal / cm2 mỗi năm, và ít nhất 14kcal / cm2 trong tháng đó. Số giờ nắng trung bình trong năm khoảng 2.600 đến 2.800 giờ, phân bố tương đối đồng đều quanh năm, đây cũng là tỉnh có tiềm năng năng lượng mặt trời lớn nhất cả nước.

Kỳ Duyên


    Trả lời