Chính phủ vay 690 nghìn tỷ đồng trong 3 năm

Chính phủ vừa gửi báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng vốn vay và quản lý nợ công tới đại biểu Quốc hội vào những ngày cuối tháng 5. Do đó, cơ quan thực hiện tiếp tục xác nhận tỷ lệ nợ công đến ngày 31/12/2012 là 55,4%. GDP và “luôn nằm trong giới hạn an toàn.” Nợ công tương đương 43,1% GDP, nợ nước ngoài khoảng 42%.

Trong cơ cấu nợ công, khoản vay công trực tiếp chiếm 78%, nợ được bảo lãnh là 21%, nợ chính quyền (địa phương) chiếm 1% còn lại. Tổng vốn vay nước ngoài của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh và các tổ chức tín dụng vượt 7,1 tỷ USD. Chính phủ cho biết: “Cơ cấu này phù hợp với Chiến lược quản lý nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.”

Cũng trong báo cáo của Quốc hội, chi trả nợ được báo cáo so với thu ngân sách quốc gia Luôn nằm trong phạm vi an toàn, dưới 25% tổng doanh thu. Nợ công của Việt Nam chủ yếu đến từ việc phát hành trái phiếu chính phủ trong nước, các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức và các khoản vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. “Luật Quản lý Nợ công” có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2010. Trong 3 năm kể từ đó, chính phủ đã huy động được khoảng 69.091 tỷ đồng, trong đó 53,8% được dùng để bù đắp thâm hụt. Phần còn lại được sử dụng để đầu tư vào các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, vệ sinh môi trường và các kế hoạch mục tiêu quốc gia.

Hiện Nhật Bản vẫn là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Việt Nam (17%), Ngân hàng Thế giới (WB) chiếm 13% và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 8%. – Về áp lực trả nợ, Chính phủ cho biết hầu hết các khoản vay nước ngoài đều được khớp với lãi suất ưu đãi dài hạn (vốn vay ODA). Cụ thể, thời hạn vay của Ngân hàng Thế giới là 25 năm, ân hạn 5 năm, lãi suất 1,25%, phí quản lý 0,75%. Thời gian cho vay của Ngân hàng Phát triển Châu Phi là 30 năm, trong đó có 7 năm ân hạn, lãi suất từ ​​1% đến 1,5%. Đối với các khoản vay của Nhật có thời hạn 30 năm (bao gồm 10 năm ân hạn), lãi suất từ ​​1-2%.

Ngoài ra, lãi suất của trái phiếu phát hành trên thị trường trong nước luôn được xác định bởi chính phủ. “Phù hợp với quan điểm chính sách tiền tệ, thấp hơn lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng thương mại”. Tính đến cuối năm 2012, có tổng số 99 dự án được bảo lãnh vốn vay nước ngoài với tổng số tiền cam kết gần 12,7 tỷ USD, chủ yếu là điện, hàng không, xi măng, dầu khí, sản xuất giấy và nhiều lĩnh vực dự án ưu tiên khác. danh sách kế hoạch của chính phủ.

Trước đó, một báo cáo do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đưa ra ngày 27/5 cho thấy nợ công của Việt Nam cho thấy nợ công của Việt Nam đang bị đe dọa bởi “mầm mống của nợ xấu trong khu vực doanh nghiệp nhà nước có thể phải trả cho ngân sách công này. “. Tác giả của báo cáo cho rằng nếu tính cả nợ của khu vực doanh nghiệp công mà chính phủ không thể bảo lãnh, chẳng hạn như nợ nước ngoài, nợ quốc gia và nợ hệ thống ngân hàng, thì nợ công của Việt Nam sẽ tăng lên. Nó chiếm khoảng 95% GDP, vượt xa ngưỡng an toàn 60% GDP mà các tổ chức quốc tế khuyến nghị.


    Trả lời