VEPR: Tăng trưởng GDP 6,65% trong năm 2018

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV / 2017 do Viện Kinh tế và Chính trị (VEPR) công bố, câu chuyện giải quyết tăng trưởng và cản trở chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những chủ đề chính. Sáng nay (16/1).

Theo tính toán của VEPR, tăng trưởng kinh tế năm 2018 chỉ nên đạt 6,65%, trong khi riêng tỷ lệ lạm phát thấp hơn 6,81% trong năm 2017. Duy trì ở mức 4%. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế hàng quý sẽ tăng dần, với tối thiểu 6,02% trong quý 1 năm 2018 và tối đa 7,27% trong quý IV.

Theo quan điểm của nhóm nghiên cứu, mặc dù kinh tế vĩ mô ổn định, có rất nhiều vấn đề cố hữu trong nền kinh tế nội bộ Chưa giải quyết xong. Nó sẽ luôn là một trở ngại cho nền kinh tế trong tương lai. Trong số đó, ba vấn đề được VEPR nhấn mạnh là năng suất lao động, thâm hụt ngân sách và phụ thuộc vào ngành đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). VEPR dự đoán tăng trưởng kinh tế cả năm 2018 sẽ đạt 6,65%, thấp hơn mức tăng trưởng 6,81% trong năm 2017 năm. Nhiếp ảnh: VEPR

“Động lực tăng trưởng kinh tế không phải từ sự cải thiện năng suất lao động. VEPR báo cáo rằng so với các nước trong khu vực, năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn rất thấp, chỉ bằng một phần tư của Singapore, Malaysia 1/6 của Thái Lan và 1/3 của Thái Lan. Đánh giá của nhóm nghiên cứu tin rằng nếu không áp dụng các biện pháp toàn diện trong tương lai gần để cải thiện năng suất lao động, thì Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì động lực trong bối cảnh cơ cấu dân số vàng trong quá khứ. Trương Đình Tuyền tin rằng về mặt tăng năng suất lao động, việc tăng năng suất lao động ở Việt Nam sẽ phụ thuộc vào sự chuyển đổi giữa các ngành sản xuất, nghĩa là chuyển từ năng suất thấp sang các ngành năng suất cao và trong ngành, nhưng kết quả trong năm 2017 là rất ít. Trong năm, hầu hết các thay đổi của ngành và nội ngành phụ thuộc vào nhóm các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (IED). Khu vực tư nhân không thay đổi nhiều. Doanh nghiệp chiếm 50% sản lượng công nghiệp, 72% tổng giá trị xuất khẩu và GDP 20%. Thun cho biết: “Đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và thay đổi năng suất lao động. Động lực chính được đề cập gần đây là có rất ít thay đổi trong khu vực doanh nghiệp tư nhân. “Nhà kinh tế học Fan Zhilan nói về câu chuyện này rằng sự phát triển của khu vực tư nhân phải xem xét hai khía cạnh, đó là số lượng công ty mới thành lập và số công ty đã rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, nếu nhìn chính xác, tình trạng này là” đáng lo ngại và Không đáng khen ngợi. “Các chuyên gia kinh tế Trương Đình Tuyền và Phạm Chi Lan. Bà Lan nói:” VEPR

“Số lượng công ty mới đăng ký đã tăng, nhưng số lượng công ty đã rút khỏi thị trường vẫn còn rất nhiều. Các công ty này đã hoạt động và Đóng góp, nhưng vẫn không thể tồn tại. Áp lực hội nhập và tình trạng “quá nóng và lạnh” vẫn là những lý do chính. – Tuy nhiên, bà Lan cũng cảm thấy rằng tình hình của mình đã thay đổi tích cực. Lan nói: “Trong công nghiệp, khai thác đã giảm và tỷ trọng sản xuất tăng. Nông nghiệp cũng đã chuyển sang nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những kết quả cần được công nhận. – Ngoài năng suất lao động, VEPR cũng tin rằng thâm hụt ngân sách và nợ công cao vẫn là vấn đề nghiêm trọng cản trở sự phát triển kinh tế. Đồng thời, nguồn vốn đầu tư vẫn còn hạn chế. Báo cáo viết: “Ở các nhà tài trợ nước ngoài, chỉ ở mức thấp. Với việc rút dần lãi suất ưu đãi và cho vay, Việt Nam phải sử dụng nhiều nguồn lực nội bộ hơn để tạo đà tăng trưởng. -Ông Nguyễn Đức Thành cho biết trong đánh giá của mình về việc có cần tính toán lại GDP của nền kinh tế hay không, điều này có thể tạo ra một số chỗ để tăng tỷ lệ cho vay, nhưng tính toán này nên được thảo luận cẩn thận.

“Việc tính toán GDP Nguyên tắc này dựa trên các hoạt động có thể quan sát và chịu thuế và do đó là cơ sở để trả nợ, được tính toán trên cơ sở GDP. Tuy nhiên, nếu khu vực kinh tế phi chính thức trong tính toán được thêm vào tính toán, Tiến sĩ Thanh nói rằng mức GDP làm tăng khả năng trả nợ, nhưng quy mô của nguồn thu nhập không được xem xét cẩn thận, sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán. -MinhSơn


    Trả lời