Thủ tướng: Việc bán vốn Sabeco là “ mô hình cổ phần hóa công ty ”

Tận dụng tối đa các nguồn lực để thực sự hiện thực hóa nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực công thương nghiệp của Việt Nam.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, cơ quan này sẽ tiếp tục có kế hoạch cắt giảm doanh nghiệp trong năm 2018. Cơ quan này cũng rà soát các điều kiện, thủ tục hành chính đơn giản hóa, xác định mục tiêu năm 2018 là tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 43 thủ tục hành chính (Trong 452 thủ tục hành chính nâng cao mức độ dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương đảm bảo đến cuối năm 2018 có 170/298 dịch vụ (chiếm 57%) thực hiện ở mức độ 3 và 4. – — “Bộ sẽ tập trung hoàn thiện các quy định cơ bản về những tồn tại, hạn chế của các dự án kém hiệu quả trong ngành., Để đảm bảo tất cả các dự án được xử lý vào năm 2020. Những tồn tại, thiếu sót của các dự án này sẽ được thực hiện trong theo đúng lộ trình và phương án điều trị đã được phê duyệt ”, Tuấn An .—— Năm 2017, sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng mạnh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của năm 2016 và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra từ đầu năm (+7,1 -8%), Đặc biệt, lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành năm 2017.


    Trả lời