Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục mở rộng hình thức đánh thuế và cho thuê đất

Cụ thể, thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) công ty là 5 tháng. Trong tháng được gia hạn, ngân sách dự kiến ​​sẽ giảm 68,8 nghìn tỷ đồng, nhưng không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách quốc gia cả năm 2021.

Ngoài ra, thuế doanh nghiệp giữa kỳ của hai quý đầu năm nay cũng được gia hạn thêm 3 tháng, áp dụng cho một số công ty đủ điều kiện. Theo ước tính, khoản thuế này sẽ được nới rộng lên xấp xỉ 40,5 nghìn tỷ đồng.

Trong một số lĩnh vực và hộ gia đình hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cá nhân cũng có quyền mở rộng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính đề xuất mở rộng số tiền thuê đất phải nộp của một số công ty trong giai đoạn đầu năm 2021. Các công ty, tổ chức, gia đình và cá nhân ước tính khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng. Theo phương án Bộ Tài chính đưa ra, tổng số tiền 115 nghìn tỷ đồng nên được hoãn, hoãn. Thu ngân sách năm 2021 sẽ không bị ảnh hưởng do người nộp thuế vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi kết thúc năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này là điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính để duy trì. Và tiếp tục sản xuất để giúp tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là lần thứ ba Bộ Tài chính đề xuất mở rộng hình thức đánh thuế và cho thuê đất để hỗ trợ các công ty gặp khó khăn do dịch bệnh. – Năm 2020, cục thuế mở rộng thu ngân sách đạt khoảng 87.3000 tỷ đồng. Số tiền thuê đất là 184.900 người nộp thuế. Trong đó, có 14 nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước được mở rộng quy mô, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt là 20,12 tỷ đồng.


    Trả lời