Nợ công đạt 23,7 tỷ đồng.

Cơ quan này vừa công bố báo cáo kiểm toán quốc gia về kiểm toán nợ công. Tính đến cuối năm 2016, nợ công Việt Nam đạt 2.868 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2015. Trong số đó, nợ công là 2,37 đồng. Tỷ đồng (khoảng 83%). Nợ bảo lãnh của chính phủ gần 462 nghìn tỷ đồng, và nợ chính quyền địa phương vượt quá 34 nghìn tỷ đồng. -Như cuối năm 2016, nợ công (bao gồm nợ công, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) đạt tổng cộng 28,7 tỷ đồng, chiếm 63,7% GDP. Bộ phận kiểm toán quốc gia cho biết: “Chính phủ luôn đảm bảo hoàn trả các khoản nợ nội bộ và bên ngoài”.

Theo tuyên bố của cơ quan, năm 2016, mục tiêu trả nợ của chính phủ là 14% tổng doanh thu của ngân sách so với nhà nước và nếu tỷ lệ hoàn trả nợ là 20,6% thì giới hạn phê duyệt 25% vẫn không vượt quá trong

“Tuy nhiên, nợ công tiếp tục tăng so với năm 2015 và tỷ lệ trả nợ do Quốc hội đề xuất gần với ngưỡng phê duyệt. Tỷ lệ trả nợ rất cao, và có xu hướng gia tăng. Điều này giúp tổ chức có nguồn trả nợ ngân sách và các nhà tài trợ được ưu tiên. Lợi ích đã mang lại áp lực, và việc tăng vốn nước ngoài đã làm tăng chi phí huy động vốn. “Nghĩa vụ trả nợ chính phủ”, kiểm toán quốc gia nói. – Cuối năm 2016, nợ nước ngoài của chính phủ là khoảng 947,5 tỷ đồng. Ảnh: AFP – – Báo cáo cũng cho thấy chính phủ Vay dư nợ cho khách hàng và các dự án tổng cộng khoảng 316 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2015. Có 60 dự án được chuyển. Nợ quá hạn bao gồm cả gốc, lãi và chi phí. Nó tương đương với 1.055,6 tỷ đồng (hơn 479 triệu USD). Đặc biệt, khoản nợ quá hạn của dự án Vinashin là 8,18 tỷ đồng. Nợ tồn đọng của các dự án còn lại là khoảng 2,4 nghìn tỷ rupiah. Một loạt các dự án cho vay quá hạn, như một loạt các dự án cho vay quá hạn, như Dự án dâu tằm 102 tỷ đồng, dự án nhà máy gạch vụn 24 tỷ đồng, nhà máy chế biến phân bón hữu cơ Hà Nam xử lý rác thải sinh hoạt 22 tỷ đồng …– Văn phòng Kiểm toán Quốc gia thông báo rằng do sử dụng vốn không hiệu quả, việc trả nợ rất khó khăn. , Đóng băng nợ và cơ cấu lại nợ, hầu hết các dự án đã được thực hiện trước năm 2010. Ngoài ra, theo một số trường hợp, theo một số trường hợp, có thể không thể tính toán dự án một cách cẩn thận theo tiến độ thực hiện, điều này sẽ dẫn đến dự án ký hợp đồng cho vay với chính phủ nước ngoài Nhưng thanh toán không được thực hiện, nhưng thanh toán luôn phải được thực hiện. Đặc biệt là dự án tàu điện ngầm được vay từ chính phủ Đức. Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng cho vay với tổng số vốn là 137 triệu euro và chi phí cam kết hàng năm là 342.500 euro. .

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đánh giá: “Đến cuối năm 2016, tổng chi phí phải trả cho dự án này là 27 tỷ USD, và trách nhiệm thuộc về Ủy ban Nhân dân TP.HCM. -Như cuối năm 2016, nợ tích lũy của quỹ là 24,6 nghìn tỷ rupiah. Năm 2016, dự án nhà máy bột giấy Phương Nam tiếp tục vay từ quỹ tích lũy để trả nợ nước ngoài 180 tỷ rupiah. Vinashin tiếp tục trả 8,8 nghìn tỷ đồng từ quỹ tiết kiệm Lãi suất và chi phí trái phiếu quốc tế ở trên …

Trong báo cáo này, kiểm toán quốc gia cũng chỉ ra những thiếu sót nhất định và không đủ nợ của quản lý công. Bộ Tài chính cũng ghi nhận một số mục nhất định trong quản lý nợ công Tính đến cuối năm 2016, Bộ Tài chính đã quản lý 94 dự án được chính phủ bảo lãnh, 88 trong số đó là các khoản vay nước ngoài, 6 trong số đó được vay trên thị trường trong nước và tổng dư nợ là 20,671 tỷ đô la Mỹ Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cho biết trong kế hoạch đầu tư và kế hoạch rằng việc phân bổ vốn không được ưu tiên. Về chi phí hỗ trợ phát triển chính thức năm 2016, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đã kiểm tra một số mẫu báo cáo và tài liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp và thấy rằng một số Các bộ, ngành và địa phương đã chi. Vượt quá kế hoạch vốn được phân bổ. – Cụ thể hơn, có 64 khoản thanh toán vượt quá kế hoạch vốn được phân bổ hoặc không được phân bổ cho kế hoạch vốn, nhưng vẫn đang được thanh toán. Tổng số tiền cho vay đã vượt quá 97.100 100 triệu đồng Việt Nam. Ngoài ra, nhiều dự án chưa thanh toán hoặc tỷ lệ thanh toán rất thấp.


    Trả lời