Hai tháng xuất siêu gần 1,3 tỷ đô la Mỹ

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm nay ước tính đạt 95,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 48,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% và nhập khẩu là 47,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26%. Ước tính, cán cân thương mại hàng hóa hai tháng đầu năm xuất siêu 1,29 tỷ USD. Tuy nhiên, như trong năm 2020 và những năm trước, sự gia tăng của cán cân thương mại chủ yếu đến từ các công ty đầu tư vào lĩnh vực nước. Nước ngoài (FDI).

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu gần 11,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4%, chỉ chiếm 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đồng thời, xuất khẩu của khối FDI đã vượt 37 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt là 30% và 76,4%. – Trong số các mặt hàng xuất khẩu cao, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 26,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,8%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 18,6%. Tổng giá trị sản phẩm nông, lâm sản đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,2%.

Tất cả xuất khẩu sang các thị trường chính đều tăng. Trong đó, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 14,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm ngoái. -Trung Quốc theo sát là Liên minh châu Âu với 8,5 tỷ USD (tăng 54,3%). Quy mô thị trường đạt 6,3 tỷ USD (tăng 22,7%), ASEAN đạt 4,2 tỷ USD (tăng 6,2%), Hàn Quốc đạt 3,4 tỷ USD (tăng 16,8%) và Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD. (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước)). -Tương tự, sự gia tăng nhập khẩu chủ yếu là do đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu trên 15,6 tỷ USD, tăng 16%, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhập khẩu trên 31,6 tỷ USD, tăng 31,4%. — Cơ cấu hàng hóa nhóm nguyên liệu sản xuất chiếm tỷ trọng gần 94% trong tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu, tăng 26,4%. Nhóm hàng tiêu dùng chiếm 6,3% doanh thu, ước tính đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4%. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch hai tháng là 17,3. cùng thời điểm năm ngoái. Tiếp theo là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ.

Về thương mại trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tính đạt 439,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng 1. Trong hai tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 904,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 5,52% nếu không tính yếu tố giá.


    Trả lời