Bầu Hiền trở thành chủ tịch của SHB Insurance-Vinacomin

Vào cuối tuần (14/12), Công ty TNHH Bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) đã tổ chức một cuộc họp chung bất thường vào năm 2012 để cùng phê duyệt hiệu quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011. Đồng thời, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu cho chủ tịch mới của công ty vào năm 2013.

Do đó, năm 2011, SIVC đạt được khoản lãi 31,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế, cổ tức 10%. Tại cuộc họp, các cổ đông đã đạt được thỏa thuận 100% theo nghị quyết và bầu ông Đỗ Quang Hiển (bầu cử Hiền) làm thành viên hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Người tiền nhiệm của ông, Bùi Thế Minh, đã từ chức trước đó vào ngày 29 tháng 11.

Bầu Hiền sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Bảo hiểm SHB Vinacomin năm 2013. Anh cũng được bầu để thay thế các thành viên hội đồng quản trị với tỷ lệ hơn 104% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Hai người còn lại được bầu vào hội đồng quản trị là ông Vũ Đức Tiến và bà Bùi Thị Minh Thu, với tỷ lệ 94-99%.

SVIC trước đây thuộc Tập đoàn Than – Việt Nam khai thác chiếm 19%, chiếm 8% vốn đăng ký. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng, hiện tại bộ phận này đã thoái vốn khỏi SVIC. Tuy nhiên, do sự ổn định của các sản phẩm và dịch vụ của nó và một số cộng tác viên, nhà quản lý và nhân viên trong ngành vẫn là cổ đông, doanh thu chất lượng cao của công ty đã duy trì đà tăng trưởng. Từ SVIC.

Công ty tuyên bố rằng trong tương lai gần, SVIC sẽ hợp tác với Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) để ra mắt các sản phẩm liên quan đến ngân hàng. Các dịch vụ truyền thống của SIVC hiện nay là cá nhân, xe cơ giới, hải quân, tài sản kỹ thuật, tái bảo hiểm và bảo hiểm đầu tư tài chính.

SVIC được thành lập vào năm 2008 và đã thực hiện một số hành động. Những công ty chính là Tập đoàn Than và Khoáng sản Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Cổ phần SHB và Công ty Cổ phần Tập đoàn T & T. Công ty được đặt tại Hà Nội với số vốn đăng ký là 300 tỷ dinar và 14 chi nhánh.

Bao Xien hiện là chủ tịch của một loạt các công ty bao gồm SHB Bank. Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), Pinghe hải sản (Bianfishco), Tập đoàn T & T và Tập đoàn phát triển đô thị công nghiệp SHB. Ngoài ra, ông cũng nắm giữ hơn 25,4 triệu cổ phiếu SHB, chiếm 2,8% vốn ngân hàng, và được định giá 137,1 tỷ đồng với giá đóng cửa ngày 17/12. -Tưởng tượng


    Trả lời