Đề xuất cho thời gian cất cánh đấu giá hàng không

Một số sân bay (như Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất) có cơ sở hạ tầng hàng không quá đông đúc, khiến các hãng hàng không mới và cũ khó có thể chiếm các chuyến bay (thời gian đón và hạ cánh). Không gian trống cũng gây ra câu chuyện. Trong trường hợp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi bình luận lên Bộ Giao thông Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải) về dự thảo sửa đổi của thông tư hàng không.

Năm 2016, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, Cục Hàng không Quốc gia Việt Nam, đã ban hành Quyết định số 1495, quy định về quy tắc phối hợp và quản lý thời gian cất cánh và hạ cánh của các sân bay Việt Nam, trong đó quy định rõ các tiêu chuẩn ưu tiên cho việc phân bổ thời gian. Tuy nhiên, nếu tất cả các tiêu chuẩn này chưa được xác nhận, cơ quan thường trực của hội đồng quản trị sẽ đệ trình lên hội đồng để xem xét và quyết định.

“VCCI xem xét giá – đây là quan điểm được phản ánh bởi nhiều công ty. Để tránh cơ chế điều tra giá, VCCI đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thiết lập một thông báo về các quy tắc và quy định quản lý. Cục Quản lý Hàng không Việt Nam đưa ra: Kinh nghiệm của các quốc gia minh bạch nhất, như đấu giá, xổ số hoặc bất kỳ cơ chế thích hợp nào khác. – Ngoài ra, VCCI cũng bình luận về phân bổ vị trí để tránh sự bất bình đẳng giữa các chuyến bay nội địa và quốc tế. VCCI tuyên bố rằng các quy tắc phân bổ vị trí dựa trên kế hoạch vận hành đội bay và đề xuất của C lề sẽ gây ra sự trùng lặp không cần thiết. Thị trường khác với kế hoạch h. Để vận hành đội bay đã nộp trước đó, VCCI tuyên bố rằng nó nên được xem như là một sự điều chỉnh kế hoạch, thay vì từ chối phân bổ nó cho công ty .– “Ngoài ra, quy định này cũng sẽ dẫn đến bất bình đẳng với các hãng hàng không nước ngoài , Bởi vì họ chỉ cần cung cấp phân bổ vị trí mà không phải gửi kế hoạch vận hành đội tàu. Phụng .

Anh Tu


    Trả lời