“Siêu ủy ban sẽ không trùng lặp với SCIC”

Mặc dù Tổng công ty Đầu tư Thủ đô Quốc gia (SCIC) và Ủy ban Quản lý Vốn Quốc gia (“Siêu ủy ban”) đóng vai trò là người quản lý vốn nhà nước, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị SCIC, cho biết sẽ không có sự chồng chéo. -Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư Thủ đô (SCIC).

“Ủy ban ủy ban và SCIC đều ở trong các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp. SCIC cũng có thể nói:” Theo hướng dẫn của ủy ban, sẽ không có sự chồng chéo giữa hai tổ chức để đảm bảo rằng các nhiệm vụ được phân công hợp lý . “Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, doanh thu của SCIC đã lên tới 738 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế phải là 6.616 tỷ đồng, tương đương 133% kế hoạch.

Năm 2017, công ty đã bán thành công 38 Vốn của mỗi công ty có chi phí giao dịch là 424 tỷ đồng, tương đương 932 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần giá vốn. Tuy nhiên, nếu bao gồm lần bán vốn đầu tiên cho Le Vinic (5,4% vốn cho thuê), Giá trị của S Le CIC năm 2017 là 2.122 tỷ đồng, gấp 19,1 lần giá vốn và chênh lệch về vốn bán hàng vượt quá 2.100 tỷ đồng. – Khi thành lập, SCIC đã bán vốn cho 986 công ty và bán chúng Quyền mua. Trong số 19 công ty, giá vốn là 8.084 tỷ đồng, kiếm gần 28 nghìn tỷ đồng (gấp 3,5 lần giá vốn). Với sự xuất hiện của Super M. Nguyễn Chí Thành năm 2018 Và việc thoái vốn, phó tổng giám đốc thường trực của SCIC cho biết, nhiều công ty lớn và công ty lớn sẽ chuyển vốn của nhà nước sang ủy ban quản lý vốn. Hoạt động của SCIC sẽ luôn đảm bảo kế hoạch tham gia và thoái vốn của các công ty khác.

Thành lập Ủy ban quản lý vốn quốc gia. Tại cuộc họp đầu tiên của Nhóm làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huế mới đây – Trưởng nhóm công tác đã yêu cầu tất cả các bộ khẩn trương thực hiện công tác thành lập ủy ban trong quý 1 năm 2018. – Theo dự án, ủy ban đề nghị ngành này Quản lý vốn nhà nước cần có tài sản khoảng 5 tỷ đồng, bao gồm nhiều công ty và công ty, bao gồm các đại gia như Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV). Yu hy vọng chấm dứt chức vụ “Bóng đá và Còi”. Vào thời điểm đó, nhiều công ty đã rút các doanh nghiệp nhà nước khỏi các bộ và hoa hồng và quản lý chúng trong các ủy ban cao hơn .

Minh Sơn


    Trả lời