Ngân hàng Liulian Việt Nam đã chia cổ tức 4%

Ngân hàng thương mại cổ phần LienVietPost (LienVietPostBank) vừa công bố phân phối cổ tức lần thứ ba vào năm 2012. Dựa trên hiệu quả kinh doanh thực tế trong năm 2012, LienVietPostBank sẽ tăng cổ tức thứ ba cho tỷ lệ phần trăm này. 4% bằng tiền mặt. Danh sách các cổ đông đóng cửa lúc 5:00 chiều. LienVietPostBank đã thông báo vào ngày 15 tháng 1 năm 2013 rằng họ sẽ trả cổ tức vào ngày 8 tháng 2 sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết. Theo pháp luật. Ngoài ra, theo Chỉ thị số 06 về các giải pháp chính sách tiền tệ ban hành vào tháng 11, Thống đốc yêu cầu các ngân hàng tham khảo ý kiến ​​của Ngân hàng Quốc gia trước khi trả cổ tức trước ít nhất 15 ngày làm việc. .

Đây là khoản cổ tức thứ ba được trả bởi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong năm 2012. Trước đó, ngân hàng đã ứng trước 6% bằng tiền mặt. Theo dự kiến ​​của Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2012, Liulian Vietnam Post hứa sẽ chia cổ tức 13% -15% với lợi nhuận dự kiến ​​1,5 nghìn tỷ đồng.

Trâm Frère


    Trả lời