Các công ty Hà Nội được hưởng lợi từ lãi suất hàng năm là 2,4%

Ủy ban nhân dân Hà Nội quyết định hỗ trợ cho các doanh nghiệp sau khi đầu tư vào năm 2013. Thực phẩm, các công ty được xác định là được sản xuất hoặc hoạt động trong nông nghiệp và chế biến các sản phẩm chính của các sản phẩm nông nghiệp, sẽ được hưởng lợi từ chính sách này. Đồng thời, các đơn vị sản xuất sản phẩm thay thế nhập khẩu có doanh thu ít nhất 100 tỷ đồng trong năm 2012, hoặc sử dụng hơn 200 nhân viên.

Theo quyết định, ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất 0,2% mỗi tháng (2,4% mỗi năm), dựa trên số tiền và thời gian vay thực tế. Chính sách áp dụng cho các khoản vay bằng đồng trung và dài hạn của Việt Nam (một năm trở lên) được cung cấp cho các công ty ở Hà Nội nên sử dụng vốn vay ngân hàng để đầu tư. Quyết định hiệu quả của chính phủ hoặc thành phố sẽ không được áp dụng. – Thời hạn cho vay tối đa được hỗ trợ bởi lãi suất là 12 tháng. Chính sách này áp dụng cho các khoản vay trả lãi trong năm 2013. Đặc biệt, nó không bao gồm đóng băng ngân hàng, miễn thuế hoặc giảm cho vay, vốn và lãi.

Ngọc Tuyền


    Trả lời