Sau khi cắt giảm ngân sách, thành phố Hồ Chí Minh vẫn hy vọng sẽ tăng mục tiêu tăng trưởng

Vào sáng ngày 1 tháng 12, đã trả lời báo chí với lý do hy vọng sẽ tăng mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm tới (so với dự án 8.1-8,5% của dự án trước đó, tăng 8.4-8,7%). Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết, thành phố đã bị thu hẹp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận rằng tiềm năng huy động để đáp ứng sự phát triển của thành phố vẫn còn tồn tại. Câu hỏi là làm thế nào để có cơ chế và giải pháp để phát triển tài nguyên.

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch đạt mức tăng trưởng 8.4% đến 8.7% trong năm 2017. Nhiếp ảnh: Hữu Công

“Nếu có chính sách phù hợp, chín nhóm dịch vụ chính trong thành phố rất cân bằng. Ví dụ, ngành du lịch vẫn chưa nhận ra tiềm năng đầy đủ của nó”, ông Bành nói. Trong ngành, các xu hướng trong ngành sản xuất và chế biến đã thay đổi rất hiệu quả trong năm 2016. Điều này đã dẫn đến sự mở rộng liên tục của ngành công nghiệp. Tăng, tốc độ tăng trưởng đã tăng. Các dự án hỗ trợ công nghiệp gần đây ban đầu rất khả quan và đạt kết quả tốt ..

Năm 2017, thành phố sẽ tiếp tục tăng hiệu quả, từ đó thúc đẩy sản xuất tăng. Thu ngân sách trung ương phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh là 347 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2016. Để đạt được mục tiêu này, nó chỉ có thể đạt được thông qua sản xuất.

“Rất khó khăn, nhưng chúng ta phải cùng nhau vượt qua những khó khăn và hợp tác với nhau. Không có lựa chọn nào khác. Ông Feng nói:” Việc giảm sản xuất đã ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố này, nhưng nó không khiến chúng tôi không Làm việc chăm chỉ để vượt qua những khó khăn. Trước khi báo cáo về các giải pháp quan trọng trong năm 2017, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của bộ phận hành chính. Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng họ đã thể hiện quyết tâm cao trong việc tổ chức và thực hiện các nghị quyết của đại hội thành phố đảng thứ mười. Năm tới, thành phố tự đặt mục tiêu tăng GRDP từ 8.4 lên 8,7%. So với phiên bản trước, chỉ số này cao hơn (phiên bản phát hành năm 2017 tăng từ 8.1 lên 8,5%).


    Trả lời