Tiêu đề mục tiêu phái sinh

Vào ngày 13 tháng 12, đại diện của Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan, cùng với Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và hàng chục công ty chứng khoán trong khu vực, đã tổ chức giới thiệu chứng quyền bảo đảm (còn gọi là chứng quyền). — Theo Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan, chứng quyền được bảo hiểm là các công cụ tài chính cho phép người nắm giữ quyền mua và bán tài sản cơ bản (cổ phiếu, danh mục đầu tư) với mức giá được chỉ định trước hoặc trước “ngày giới hạn”. Nói cách khác, đây là một lớp dẫn xuất cho phép người nắm giữ mua và bán một số lượng cổ phiếu nhất định ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian xác định. Mua và bán chứng quyền. Ưu điểm của sản phẩm này là khi tài sản trên thị trường biến động, người nắm giữ chứng quyền chịu ít thiệt hại hơn, ít nhất là không có bất kỳ chi phí nào.

Ví dụ, giá cổ phiếu A do nhà đầu tư nắm giữ là 10.000 đồng. Lo lắng về sự sụt giảm của cổ phiếu này, giá của chứng quyền được quyết định là 10.000 đồng, và thời gian hiệu lực là 3 tháng. Do đó, ngay cả khi tiêu đề giảm xuống còn 5.000 đồng một tháng sau đó, các nhà đầu tư vẫn giữ lại vốn của họ. Nếu giá của cổ phiếu A không giảm cũng không tăng, nhà đầu tư tin rằng chi phí thanh toán bảo đảm là rất thấp.

Cổ phiếu dự kiến ​​sẽ có nguồn gốc trong năm 2013. Ảnh: BH — Sàn giao dịch chứng khoán Le của Đài Loan Chứng khoán cho biết, để đặt các sản phẩm phái sinh trên chứng quyền được bảo đảm trên thị trường, cần có các điều kiện nghiêm ngặt. Đây là toàn bộ quá trình được thực hiện trên một hệ thống điện tử. Số lượng chứng quyền phải từ 100.000 đến 50 triệu đơn vị và mỗi chứng quyền phải có giá phát hành tối thiểu và thời hạn hiệu lực được xác định rõ ràng. Giới hạn vấn đề cũng được kiểm soát trong một phạm vi nhất định. Lãi suất phụ thuộc vào xếp hạng tín dụng. Các đơn vị được ủy quyền phát hành và trao đổi hóa đơn trao đổi phải đáp ứng gần 10 điều kiện nghiêm ngặt về tài chính, kiểm toán, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Phát biểu với báo chí bên lề cuộc họp này, Giám đốc Phát triển khách hàng của Sài Gòn Phạm Ngọc Bích Securities (SSI) cho biết: “Thị trường vẫn có nhu cầu về phái sinh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chuẩn bị các kênh. Tình trạng pháp lý đầy đủ của một loạt các sản phẩm “.

Trước khi giới thiệu chứng quyền bảo đảm mới, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo về các sản phẩm ETF hấp dẫn vào ngày 12/10. Hàng chục công ty và quỹ đầu tư đã đưa ra ý kiến ​​của họ.

Ngoài chứng quyền, các quỹ ETF ban đầu là các quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ bao gồm các cổ phiếu được đưa vào một rổ các chỉ số tại thị trường Việt Nam. Nam giới. Chức năng mới của ETF là nó không giới hạn quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, và có thể vay và bán chứng khoán ngắn dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, nhiệm vụ quan trọng của dự án tái cấu trúc thị trường chứng khoán là kích thích sự nhiệt tình của thị trường thứ cấp và kích thích sự phát triển của thị trường sơ cấp. Đặc biệt, hai sản phẩm toàn cầu đã được hoàn thành thành công và các quỹ ETF và chứng quyền có liên quan sẽ cải thiện tình trạng bi quan hiện tại. ETF đang chờ hướng dẫn từ thông tư, và các chứng quyền có liên quan đang được nghiên cứu và nên được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán trong quý đầu tiên của năm 2013.

Hãy thận trọng với các sản phẩm mới, nghĩa là các nhà đầu tư chứng khoán của He Hong Ho. Thành phố Chí Minh muốn biết rằng thị trường không ổn định, thanh khoản thấp và chứng khoán đã giảm mạnh, vì vậy ban đầu, các quỹ ETF và chứng quyền được bảo hiểm sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, trước khi áp dụng, cần truyền bá kiến ​​thức rộng rãi để giúp nhà đầu tư nhận ra hoạt động, cơ chế hoạt động, ưu điểm và nhược điểm của các sản phẩm này.

“Đồng thời với việc triển khai chứng khoán phái sinh, hệ thống pháp luật và các biện pháp trừng phạt phải được tăng cường. Điều quan trọng nhất vào lúc này là tăng tính minh bạch của các công ty niêm yết và cải thiện đáng kể để có một danh mục đầu tư chứng khoán lành mạnh”, ông nói. -Ben Thanh


    Trả lời