Rakuten hy vọng sẽ thay thế toàn bộ ban Bibica

Năm ngoái, Lotte ý định đổi tên – Lotte Bibica đã bị hủy trước lễ hội. Năm nay, các cổ đông Hàn Quốc hy vọng sẽ đề xuất một ban giám đốc mới. Tuy nhiên, kế hoạch cuối cùng đã không được chấp thuận để kết hợp ý kiến ​​của các cổ đông.

Trong cuộc thảo luận với VnExpress.net, Tổng Giám đốc Trương Phú Chiến tuyên bố rằng các hạn chế quản lý, thực thi và chỉ đạo phát triển hội đồng Bibica giữa Lotte và các thành viên khác của Tập đoàn Lotte là một trong những lý do khiến kế hoạch kinh doanh năm 2012 không đáp ứng được kỳ vọng . Các cổ đông lớn đã đề cập đến điều này và phải phân tích nó trước cuộc họp, nhưng không làm rõ.

Đầu tháng 1, Rakuten là cổ đông lớn nhất của Bibica, nắm giữ 38,6% (tương đương 5 cổ phiếu, 93 triệu cổ phiếu), tiếp theo là Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (20%), và 8 cá nhân và tổ chức còn lại nắm giữ Khoảng 0,7-4,4% cổ phần. – Theo ông Chiến, Rakuten dường như coi Bibica là công ty con. Tại Việt Nam, một công ty con được gọi là công ty con phải sở hữu 51% cổ phần, trong khi chỉ có 30% khái niệm đối tác của Hàn Quốc có cơ sở chính là ED. -Các quan chức của công ty tuyên bố rằng khi tỷ lệ sở hữu của Rakuten gần 40%, sự hợp tác giữa Rakuten và Bibica không được cân bằng. Cổ đông Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ để tạo ra sự cân bằng tương đối. Đối trọng này là Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

“Một trong những yêu cầu cấp bách là tất cả các bên phải ngồi lại với nhau và cùng nhau phát triển kinh doanh, không chỉ là mãi mãi. Sự khác biệt bên trong giữa các nhà lãnh đạo (ví dụ Rakuten và Bibika), vì vậy các cổ đông chính SSI không có mặt tại cuộc họp ngày 25/4, do đó, Nghị viện không thể thống nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết và phải gia hạn ngày họp. — Giám đốc điều hành Bibica nói rằng trước cuộc họp, công ty đã gặp một số cổ đông , I hèm rất vui khi được tư vấn và làm rõ một số vấn đề, nhưng không có giải pháp rõ ràng, đặc biệt là toàn bộ ban giám sát đã từ chức, khiến các cổ đông chính không chắc chắn về dữ liệu. Không hài lòng và vắng mặt.

Năm 2012, công ty đạt doanh thu thuần 929,6 tỷ đồng, chiếm 5% kế hoạch, giảm 6% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế là 25,88 tỷ đồng, chiếm mục tiêu đặt ra 52%. Năm 2013, công ty đặt doanh thu thuần hàng hóa và dịch vụ ở mức 1,338 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 60,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm ngoái.


    Trả lời