Thủ tướng ra lệnh đối phó với tiền lương chưa trả của doanh nghiệp trong thời gian Têt

Văn phòng chính phủ vừa gửi một tài liệu truyền đạt hướng dẫn của Thủ tướng Ruan Xuanfu, về mức lương chưa trả của Công ty TNHH KL Texwell Vina (tỉnh Đồng Nai), khiến gần 2.000 công nhân làm việc trước đây gặp rắc rối. Ngày lễ ở Têt. Do đó, Thủ tướng đã chúc mừng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã tích cực tìm kiếm các giải pháp kịp thời để ổn định tình hình, trước hết là cung cấp vốn và hỗ trợ cho người lao động trong ngành.

Ông yêu cầu Ủy ban nhân dân Đồng Nai tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn Lao động Việt Nam để theo dõi tình hình và hỗ trợ và chăm sóc kịp thời cho nhân viên của công ty trong thời gian Têt. — Công nhân đã tập trung trước Công ty TNHH KL Texwell Vina và yêu cầu chủ doanh nghiệp trả lương vào tháng 1 năm 2018. Ảnh: Tạp chí Đồng Nai

Trước đó vào ngày 9/2, hơn 1.000 công nhân từ Công ty TNHH KL Texwell Vina. Tập hợp bên ngoài công ty để yêu cầu mức lương của tháng 1 năm 2018. Sau đó, đại diện công ty xác nhận rằng tổng giám đốc và một số quan chức chủ chốt đã trở về Trung Quốc và không thể liên lạc được.

Công ty TNHH KL Texwell Vina công bố mức lương tháng 12 / tháng 2017 và mức lương 13 tháng. Ngày 5 tháng 2 năm 2018. Vào ngày này, tất cả các công nhân được trả tiền đầy đủ. Đối với mức lương vào tháng 1 năm 2018, công ty sẽ trả lương vào ngày 9 tháng 2. Trước đó, Công ty TNHH KL Texwell Vina chưa trả lương cho nhân viên, nên các công nhân đã tập trung bên ngoài phòng phản ứng.

— Chiều ngày 10/2, Ủy ban Nhân dân Đồng Nai tạm thời có ngân sách 7 tỷ đồng, và trả lương cho gần 2.000 công nhân của Công ty TNHH KL Texwell Vina từ tháng 1 năm 2018. Các chủ sở hữu đã không trả bất kỳ tiền lương sau khi trở về nhà. Do đó, mỗi công nhân sẽ nhận được 50% tiền lương tháng 1 năm 2018. Tiền dự kiến ​​sẽ được phân phối cho công nhân ngày hôm nay (11 tháng 2). – Theo Liên đoàn Lao động Đồng Nai, ngoài mức lương vào tháng 1 năm 2018, các chủ sở hữu nói trên còn nợ nhiều hơn. Từ tháng 8 năm 2017 đến nay, nó đã cung cấp cho nhân viên bảo hiểm xã hội 17,5 tỷ đồng. -Minh Minh


    Trả lời