GAS đã chi hơn 10 tỷ đồng Việt Nam để trả lương cho lãnh đạo

Các cổ đông đã tham gia cuộc họp thường niên năm 2013 của Công ty Gas Việt Nam (GAS) tổ chức vào ngày 15 tháng 4 và chấp thuận rằng mức lương của hội đồng quản trị và ban giám sát được tăng từ 7 tỷ USD năm 2012 lên hơn 11 tỷ USD. Thu nhập cao nhất của tổng thống là 70 triệu đồng mỗi tháng, phó chủ tịch là hơn 59 triệu và các thành viên là 57 triệu. Người phụ trách hội đồng giám sát là 47,1 triệu, và các thành viên của ban giám sát là 37,3 triệu.

Ngoài ra, chủ tịch còn nhận được tiền thưởng thêm 30 triệu đồng mỗi tháng.

Giải thích lý do tăng hội đồng quản trị và hội đồng giám sát. Chủ tịch Đỗ Khang Ninh cho biết, năm nay, GAS đã bổ sung thêm 2 thành viên hội đồng quản trị và tăng số lượng thành viên lên 7, vì vậy số tiền chi tiêu cũng nhiều hơn cao. Mặt khác, nền kinh tế khó khăn, nên các hoạt động không thuận lợi. Mức lương này là để thúc đẩy quản lý đạt được mục tiêu năm 2013. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đây là con số dự kiến, vì vậy nó có thể được thay đổi theo tình hình kinh doanh.

Cuộc họp đã thông qua rằng Tổng Giám đốc Du Kangning cũng là chủ tịch của bà Ruan Xilan. Tuy nhiên, ông Ninh chỉ tham dự hai tháng.

Ông Đỗ Khang Ninh cho biết, trong quý đầu tiên, tất cả các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều vượt mục tiêu và đạt lợi nhuận 5,1 nghìn tỷ đồng. Một năm, điện sắp hết. Trung bình, lượng khí đốt tự nhiên cung cấp cho phân bón và nhà máy điện đạt tới một triệu mét khối. Do đó, công ty đang tìm kiếm các biện pháp kỹ thuật để tăng sản lượng khí đốt tự nhiên trên đất liền ở Thượng Hải và tối ưu hóa hoạt động của nhà máy.

Năm 2012, lợi nhuận sau thuế của GAS đạt 10,01 tỷ dinar, tăng 50% so với năm trước đến 2011. Công ty dự kiến ​​doanh thu 5,557 tỷ đồng trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế là 7,693 tỷ đồng và cổ tức là 20%.

Do rút khỏi kế hoạch, doanh thu đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Ninh tin rằng việc cắt giảm sản lượng năm 2012 chỉ là một con số bảo thủ và GAS dựa trên giá dầu. Như năm 2012, công ty dự kiến ​​giá dầu sẽ là 90 USD / thùng, trong khi giá thực tế là 100 USD, do đó GAS đã vượt kế hoạch. Năm 2013, GAS dự đoán giá dầu sẽ là 90 USD / thùng.

Hồng Châu


    Trả lời