Một dự án tỷ đô khác ở Qinghe sẽ ngừng khuyến mãi

Ông Hoàng Đình Phi, Phó giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế Văn Phong, cho biết Vinalines phải hoàn tất các thủ tục thanh lý trong vòng 6 đến 12 tháng, như thanh lý tài sản đất đai và hợp đồng đầu tư. … Sau đó, chính quyền Khu kinh tế Văn Phong đã ra quyết định thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, tỉnh đã kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục thực hiện các dự án trên. Vào tháng 10 năm 2009, khoản đầu tư khoảng 3,6 tỷ USD. Vào tháng 9 năm 2012, chính phủ đã đồng ý dừng việc xây dựng Cảng container quốc tế Fan Peng theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

Trước khi xây dựng chính sách cho dự án Vinalines, hội đồng quản trị của phòng kinh tế khu vực cũng đã thu hồi giấy phép đầu tư cho dự án dịch vụ dầu khí công nghiệp cơ bản tại Ninh Hóa, thành phố Ninh Hòa, do Sao Mai đầu tư. Công ty TNHH Đầu tư Dầu khí Bến Đình là một nhà đầu tư vì không thể huy động vốn để đầu tư trong hoặc ngoài ngành dầu khí.

Phong, dự án dịch vụ ngành dầu khí, đã nhận được chứng chỉ đầu tiên. Đầu tư vào tháng 5 năm 2011, tổng vốn đầu tư khoảng 1,35 tỷ USD. Theo kế hoạch, dự án đã hoàn thành vào năm 2017, nhưng đến nay, chưa có dự án nào được triển khai.

Chinhphu.vn


    Trả lời