Ngân hàng Sacco giảm lãi do SBS

Thông tin trên được thông báo vào chiều ngày 29 tháng 1 bởi ông Phạm Hữu Phú, Chủ tịch Ngân hàng Sacco tại lễ ký kết hợp tác giữa Ngân hàng Sakco và Ngân hàng Xuất nhập khẩu. – Giải thích sự thất bại của kế hoạch so với kế hoạch ban đầu (giảm 20. Ông Phú cho biết Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Tongtian (SBS) bị lỗ lớn, do đó, cổ đông lớn Sacombank phải chia sẻ và cung cấp hơn 1 nghìn tỷ cho công ty trong năm 2012 Dự trữ đồng Đông Việt của Việt Nam …. Ông Fu cũng thông báo rằng mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy khoản lỗ của SBS có thể được chia thành hai năm, nhưng Sacombank luôn thực hiện tất cả các khoản khấu trừ vào năm 2012. Do đó, năm ngoái Lợi nhuận L chỉ là Ngân hàng đã hoàn thành 80% kế hoạch.

Sacombank giảm lãi do SBS. Ảnh: PV

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2012, Sacombank có 7 công ty con, bao gồm: Công ty quản lý tài sản ngân hàng Sài Gòn Tongtian (SBA), công ty cho thuê tài chính Saigon Tongtian Bank (SBL), Công ty chuyển tiền Sài Gòn Tongtian (SBR), Công ty trang sức Sài Gòn Tongtian (SBJ), Tập đoàn Hypertek, Công ty trang sức Sài Gòn Tongtian, Ngân hàng Campuchia và Ngân hàng Tongtian. Công ty chứng khoán Sacombank được thành lập vào tháng 9 năm 2006 và thuộc sở hữu hoàn toàn của Sacombank. Sau 7 năm hoạt động, công ty mẹ đã giảm cổ phần xuống còn 11% vào năm 2011 trong giai đoạn thị trường khó khăn. Một số lượng lớn SBS đã bị từ bỏ và Sacombank cũng đồng ý 1 Tỷ lệ 1 của 800 tỷ rupiah chuyển đổi thành trái phiếu chứng khoán, đã nhanh chóng cứu sống trẻ em. Sự phát triển của Sacombank liên quan mật thiết đến tên tuổi và thành công của SBS. Gia đình ông Đăng Văn Thành, vào tháng 11 năm 2012 Ngân hàng được thông báo sẽ giải thể vào ngày 2 tháng 3. Trong hơn 20 năm, ông Thành đã chuyển đổi Sacombank từ số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng, một trong những ngân hàng lớn của Việt Nam, sang “mua lại” Thông tin về Sacombank bắt đầu xuất hiện. Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012, nhóm mua lại được chính thức công bố, khi Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Lehun Dun tuyên bố rằng ông nắm giữ 51% cổ phần trong ngân hàng và yêu cầu thay thế. Vào cuối tháng 5, màn hình mua lại của Ban điều hành Ngân hàng Sacco mới có 4 thành viên từ Ngân hàng Phương Nam và 2 thành viên từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu. Mục tiêu kinh doanh tăng trưởng. Đến ngày 31/10, tổng tài sản của Sacombank đã đạt 14.968,9 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2011. Tổng tiền gửi và cho vay của các ngân hàng khác lên tới 15.377 tỷ đồng, tăng 59% so với số dư. Vào đầu năm nay, so với cuối năm 2011, tăng trưởng tín dụng trong 10 tháng đầu năm là 9,1%.


    Trả lời