Các công ty dầu khí nợ gần 300 tỷ đồng Việt Nam

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy các công ty dầu mỏ hiện đang nợ hai loại thuế quá hạn: nhập khẩu tạm thời – tái xuất và nhập khẩu thương mại trong nước. Tổng nợ của xăng dầu là 130 tỷ đồng (nhập khẩu tạm thời vượt 82,6 tỷ đồng và tái xuất; nhập khẩu thương mại vượt 49,3 tỷ đồng). Tiếp theo là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nợ gần 90 tỷ đồng Việt Nam.

Nhiều công ty dầu mỏ vẫn còn nợ thuế. Ảnh: Kiên Cường

Trong công ty dầu khí quân sự, khoản nợ thuế chưa đến 500 triệu đô la Mỹ, nhưng bộ phận này đã “năn nỉ” gần 51 tỷ đô la thuế dưới hình thức nhập / tái xuất tạm thời. Tiếp theo là Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, nợ hơn 24,4 tỷ đồng, trong khi ở các ngành khác, nợ thuế từ hàng chục triệu đến hơn 2 tỷ đồng.

Từ 13 loại chỉ tiêu nhập khẩu, chỉ có một loại Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn của Công ty Vận tải Quốc gia Việt Nam (Vinalines) và Công ty Điện lực Phước Phước. Ngoài ra, Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Nhiên liệu Hàng không Xăng dầu cũng không có nợ tồn đọng, nhưng khoản nợ khá lớn (lần lượt là 11,27 và 25,7 tỷ đồng). Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp nhập khẩu, nợ thuế quá hạn của hàng nhập khẩu tạm thời của các công ty lớn đã tăng gần gấp đôi (hơn 192 tỷ đồng). Theo dữ liệu hải quan, trong sáu tháng đầu năm 2012, các công ty này đã tạm nhập gần 1,7 tỷ đô la xăng dầu, nhưng tái xuất gần 1,17 tỷ đô la. Giá trị thực tế của xăng và dầu được chuyển sang tiêu thụ nội địa là 2,6 triệu đô la, tương đương với một lượng lớn thuế phải thu.

Một lý do khác cho Tổng cục Hải quan là xăng hiện tại không được phân loại là sản phẩm tiêu dùng, vì vậy khi nhập khẩu, công ty không phải nộp thuế ngay lập tức, do đó sẽ phát sinh nợ. Do đó, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã gửi văn bản yêu cầu Bộ Công Thương đưa mặt hàng này vào Tập đoàn Hàng tiêu dùng để buộc các công ty nộp thuế trước khi thông quan, do đó tránh được nợ thanh khoản và tín dụng thuế. Vốn của công ty.


    Trả lời