Chủ tịch Tập đoàn 584 đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu

Ông Trần Kim Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng Kỹ thuật Giao thông 584 (Nhóm 584-Mã: NTB), đăng ký từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 21 tháng 1 để bán 8,9 triệu cổ phiếu NTB để cơ cấu lại danh mục đầu tư. ,Năm 2013. Nếu thành công, ông Trần Kim Minh đã giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tập đoàn 584 từ 22,38% xuống 0,06%, tương đương 24.753 cổ phiếu NTB.

Kết thúc cuộc họp Vào ngày 18 tháng 12, cổ phiếu NTB dao động từ 100 lỗ đến 2.900 lỗ trên mỗi đơn vị. Với mức giá này, cổ phiếu trị giá 8,9 triệu Đài tệ trị giá 25,8 tỷ đồng. Trong 10 ngày giao dịch gần nhất, mã NTB tương ứng với trung bình 85.924 cổ phiếu.

Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của Nhóm 584 đã giảm gần bốn lần so với cùng kỳ năm 2011 và khoản lỗ này vượt quá 6,3 tỷ USD. Giá trị âm của đồng Việt Nam là hơn 24,7 tỷ đồng Việt Nam. Giải thích về sự mất mát này, Tập đoàn 584 tuyên bố rằng do những khó khăn chung trong ngành bất động sản, các dự án được đầu tư không có thu nhập và hàng tồn kho chưa bán được.


    Trả lời