Khuyến nghị tạo dịch vụ thanh tra ngân hàng ở hai thành phố lớn

Ngân hàng Quốc gia vừa đề xuất thành lập hai bộ phận kiểm tra và giám sát ngân hàng khác tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị này sẽ báo cáo cho Cục Kiểm tra và Kiểm soát Ngân hàng và độc lập với các chi nhánh của Ngân hàng Quốc gia. Đồng thời, tại hai chi nhánh này, sẽ không có bộ phận kiểm tra và giám sát trực tiếp.

Theo Ngân hàng Quốc gia, lý do đề xuất thành lập bộ phận kiểm tra và giám sát ở hai nơi là hầu hết các trụ sở ngân hàng hiện đang được đặt tại đây. Tổng số tiền gửi của 2 trang web chiếm 65,3% toàn bộ hệ thống. Do đó, cần phải thành lập một bộ phận kiểm tra và giám sát ở cấp bộ phận ở đây để nhanh chóng xử lý các vấn đề mới nổi. Trụ sở tổ chức nhân viên và phòng đào tạo. Nếu đề xuất được chấp thuận, Cục Giám sát và Giám sát của Ngân hàng Thế giới sẽ có 11 đơn vị công ty con. – Ngân hàng Quốc gia cho biết, trong những năm gần đây, hệ thống tổ chức tín dụng của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về loại hình, quy mô và dịch vụ. Hiện tại, Cục Kiểm tra và Giám sát Ngân hàng phải kiểm tra, giám sát và quản lý tới 4.000 đơn vị.

Kỳ Duyên


    Trả lời