Thủ tướng yêu cầu báo cáo lỗi cho Tập đoàn Cao su

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo xử lý và thực hiện kết quả kiểm tra của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Do đó, người đứng đầu chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an báo cáo. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhiều đơn vị thành viên VRG đã điều tra hình sự và xử lý kết quả có dấu hiệu tội phạm. Những kết quả này đã được chuyển từ cơ quan thanh tra chính phủ sang bộ phận dịch vụ điều tra. -Chủ tướng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ xác minh và tổng hợp kết quả xử lý sau thanh tra dựa trên kết luận thanh tra ngày 2 tháng 10 năm 2014 được báo cáo trước ngày 1 tháng 2 năm 2018. – Tập đoàn công nghiệp tiên tiến Việt Nam đã thông báo cho Thủ tướng trước ngày 1 tháng 7 năm 2018 để tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản và đất đai của các công ty và đơn vị thành viên từ năm 2012 đến 2017. -Bộ Công an đang yêu cầu báo cáo các phát hiện vi phạm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo kết quả kiểm tra của VRG, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có nhiều sai sót trong quản lý, điều hành, sử dụng vốn và tài sản. Phòng thanh tra chính phủ yêu cầu giải quyết kinh tế phải gần 8,40 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2011, VRG đã đầu tư hơn 2.420 tỷ đồng vào các lĩnh vực kinh doanh chính, chiếm 13,03%. Vốn ưu đãi, chiếm 13,25% trong tất cả các khoản đầu tư tài chính, chủ yếu là vốn đầu tư quốc gia.

Cụ thể hơn, VRG đã đầu tư hàng tỷ đồng vào các công trình công cộng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực thủy điện, xi măng, khách sạn, thép và chứng khoán … nhưng không có lợi nhuận để chia trong gần một vài năm liên tiếp. Chẳng hạn, VRG đã đầu tư hơn 390 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Thủy điện VRG Fu’an, Công ty Xi măng FICO Xining và Công ty Xây dựng Trung tâm, nhưng không chia sẻ lợi nhuận trong năm năm liên tiếp (từ 2006 đến 2011). .

Trong quá trình kiểm tra, nhiều nhà lãnh đạo VRG đã tham gia vào các hoạt động để cung cấp vốn cá nhân và gia đình để khám phá và hướng dẫn, quản lý và vận hành các hoạt động. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Donggao (DSEC). Nhiều “công ty con” VRG cũng đã góp vốn vào vốn của DSEC mà không có sự chấp thuận của Tập đoàn, đặc biệt là một số bộ phận đã sử dụng các khoản đầu tư quỹ tiết kiệm và góp vốn vào “sân sau” của công ty. Tổ chức cao su .

Theo kết luận thanh tra, VRG đã không thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị để xử lý thanh tra của chính phủ.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam trước đây được gọi là “Cục cao su”. Ở miền Nam Việt Nam, nó được cơ cấu lại từ 7/1977 thành Công ty Cao su Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp). Sau gần 30 năm hoạt động trong mô hình công ty, VRG quyết định thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Năm 2010, công ty mẹ của tập đoàn được chuyển đổi thành công ty TNHH nhà nước 100% vốn nhà nước.

Vào tháng 9, Tập đoàn đã công bố kế hoạch vốn hóa có giá trị của mình. Số lượng công ty thực tế được sử dụng để xác định tổng số vốn nhượng quyền là 4.073 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm hơn 95%. Hầu hết trong số họ là một quỹ đất rộng 244.000 ha, thuộc sở hữu của công ty mẹ và các công ty con, được phân phối tại 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. VRG có kế hoạch bán 1 tỷ cổ phiếu tại thời điểm phát hành cổ phiếu ban đầu để nhận gần 13 nghìn tỷ đồng doanh thu.

Anh Minh


    Trả lời