Người nước ngoài bán mạnh

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, ngày 3/5, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua gần 4 triệu cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh với giá trị hơn 343 tỷ rupiah. MSN là mã có nhiều giao dịch mua ròng nhất của các nhà đầu tư nước ngoài, với khối lượng giao dịch 70.670 cổ phiếu, tương đương gần 7,7 tỷ đồng Việt Nam. Đồng thời, HAG trở thành cổ phiếu bán ra lớn nhất, đạt 188.720 cổ phiếu, trị giá hơn 4,16 tỷ đồng. 3/5:

Ký hiệu cổ phiếu

Khối lượng mua ròng (Đơn vị: Cổ phiếu)

Giá trị mua ròng (Đơn vị: tỷ đồng)

MSN

70.670 — -7,77

HPG

253330

7.2

KDC

90870

4.27

KHÍ — 56.920

3.03

PET-158,570-2,72-Mã cổ phiếu-Bán hàng ròng (cổ phần) -Minh doanh (net VND) -HAG-188,720- -4,16

CTG

200.850

3.71 — -OGC

320.000

3, 36

GMD

111.320

3.22- — SBT

93.630

1.39

Cũng trong Trên thị trường chứng khoán Hà Nội, các nhà đầu tư nước ngoài là người bán ròng gần 4 tỷ đồng, và giá trị ròng của PGS là 2,55 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS, SHB và PVC cũng đã được các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với mức giá từ một tỷ đồng trở lên cho mỗi mã. 5 tỷ. Ngoài ra, VCG cũng đã bán 260.000 cổ phiếu, tương đương hơn 2 tỷ cổ phiếu.

Tường Vi


    Trả lời