Nhiều người có thể cần phải trả thuế thu nhập cao hơn

Trong dự luật sửa đổi sáu luật thuế, sau đó báo cáo Thủ tướng và trình Quốc hội năm 2018, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi và cải thiện luật thuế thu nhập cá nhân, có hai lựa chọn để tính thuế thu nhập. Đầu vào của tiền lương và tiền công. Theo tính toán, Phương án 1 sẽ làm giảm doanh thu ngân sách khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng (tính dựa trên tác động đến doanh thu năm 2015). Đối với phương án 2, ngân sách có thể tăng thêm 500 tỷ đồng. – * Đơn vị: hàng triệu đồng Việt Nam – Đối với tùy chọn 1, các bước thanh toán thuế được giảm và thu nhập chịu thuế được làm tròn. Chẳng hạn, nếu thu nhập chịu thuế trước đó dưới 5 triệu đồng và phải nộp thuế suất 5% thì kế hoạch mới sẽ là 10 triệu đồng. Tương tự, nếu thu nhập chịu thuế là 20 triệu đồng, nếu đơn hàng cũ được tuân theo thuế suất 20% theo lệnh thứ tư, thì kế hoạch thanh toán đầu tiên sẽ chỉ trả 15%. – Theo kế hoạch mới, nhiều công nhân có thể trả thêm thuế.

Nhưng Bộ Tài chính tự tin rằng sự lựa chọn này sẽ có lợi cho người giàu hơn những người có thu nhập thấp. Chẳng hạn, một người có thu nhập chịu thuế 10 triệu đồng một tháng sẽ giảm 250.000 đồng, thu nhập chịu thuế 30 triệu đồng, giảm 850.000 đồng mỗi tháng và thu nhập chịu thuế 80 triệu đồng, giảm 650.000 đồng mỗi tháng. cái khiên. Do đó, thu nhập càng cao, kế hoạch sẽ càng giảm thuế và phí.

Do đó, Bộ Tài chính cũng sẽ công bố kế hoạch 2. Do đó, số lượng các bước lũy tiến trong bảng thuế suất cũng sẽ giảm. Tối đa 5 bước. Thuế suất đã được hạ xuống từ 3 xuống 6 và chỉ ở mức 2, do đó những người có thu nhập đạt đến ngưỡng này sẽ phải trả nhiều thuế hơn so với hiện nay.

Theo kế hoạch, nhân viên trả lần lượt 15 triệu euro và 30 triệu đồng sẽ trả thêm 250.000 đồng và 400.000 đồng. Tương tự, nếu thu nhập chịu thuế là 80 triệu đồng, phải trả thêm 650.000 đồng. Do đó, tổng doanh thu ngân sách dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 500 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá hai lựa chọn mới này. Tiến sĩ Pei Guangtian, một nhà kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, tin rằng Phương án 2 có tác động tiêu cực lớn hơn đối với mọi người. — Theo ông, thu nhập của chương trình 2 là từ 10 đến 40 triệu, và nên áp dụng thuế suất 20%, và luật hiện hành được tính dựa trên l. Trong khoảng 10 đến 18 triệu người chỉ phải trả thuế 15% – đây là thu nhập của hầu hết người lao động hiện nay. Kết quả là, điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho công chúng.

Ngoài ra, ông Tian cho biết hai lựa chọn mới này tương tự như các quy định hiện hành, không thay đổi mức thuế thu nhập chịu thuế của đồng Việt Nam. Hơn 50 triệu, nhưng chủ yếu thông qua việc điều chỉnh thuế suất của những người có thu nhập chịu thuế thấp. Đồng thời, trợ cấp gia đình không thay đổi tương ứng.

Do đó, ông tin rằng hai lựa chọn này không tốt lắm, khiến mọi người ngày càng khó khăn hơn. Ông nói: “Tuy nhiên, nếu chúng tôi phải lựa chọn giữa hai lựa chọn này, chúng tôi phải chọn phương án 1, vì thiệt hại cho người thu nhập thấp là ít hơn và đây là lựa chọn tốt hơn so với quy định hiện hành.”

Theo Nghị định số 65/2013 ngày 27 tháng 6 năm 2013, các khoản khấu trừ cho hoàn cảnh gia đình của cư dân kiếm thu nhập từ tiền lương, tiền lương hoặc kinh doanh như sau: — Khoản khấu trừ thuế cho chính người nộp thuế là: hàng tháng 9.000.000 đồng.

– Khấu trừ cho mỗi người phụ thuộc giảm 3.600.000 đồng mỗi tháng.

Do đó, những người có tổng thu nhập cao hơn trợ cấp gia đình (9 triệu cho bản thân + 3,6 triệu x người phụ thuộc) và các khoản khấu trừ khác, như bảo hiểm y tế bắt buộc, quyên góp từ thiện … bạn phải nộp thuế.

Dàn nhạc


    Trả lời