Hơn 100 tỷ điều chỉnh cơ cấu kinh tế

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ruan Zhidong đã chỉ ra trong một báo cáo về kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020 trình Quốc hội vào ngày 20 tháng 10 rằng các nguồn lực để thực hiện kế hoạch là một phần của các nguồn lực. Tổng huy động của nền kinh tế nên vào khoảng 10,57 triệu đồng Việt Nam.

Ruan Zhidong, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng các nguồn lực cần thiết để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020 là khoảng 1,057 tỷ đồng. Hàng trăm tỷ đô la. Ảnh: Q.H

Bộ trưởng Đồng cho biết chính phủ đã đặt ra 10 nhiệm vụ ưu tiên để tái cấu trúc nền kinh tế và nên tập trung thực hiện các nguồn lực. Đặc biệt, trước tiên nó bao gồm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân ở cấp trung ương và địa phương.

Các nhiệm vụ ưu tiên tiếp theo bao gồm: nghị quyết và luật công bằng, chủ yếu là vốn nhà nước, bãi bỏ hoặc nới lỏng các quy định cản trở sự tập trung và tích lũy đất nông nghiệp, và cải thiện khung pháp lý để thúc đẩy hoạt động hiệu quả của thị trường đất đai … Chính phủ nên thành công . Thành lập một nhóm làm việc trung ương, cấp phòng và địa phương để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tất cả các cấp để hỗ trợ, giám sát, đánh giá và khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban Kinh tế Quốc gia khuyến nghị một mô hình tăng trưởng rõ ràng.

Thông qua nghiên cứu kế hoạch trên, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã đề xuất cơ sở để làm rõ mô hình tăng trưởng. Chỉ để hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong năm năm tới. Do đó, cần nhấn mạnh quan điểm trong hướng dẫn và thực hiện các khía cạnh sau: tập trung vào phân phối lại, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phương pháp loại bỏ nhu cầu, phân định nhanh chóng và kịp thời các vấn đề chưa được giải quyết …

Có ý kiến ​​nội bộ và đề xuất tổ chức lại các tổ chức quản lý (Ngân hàng Quốc gia, Ủy ban Chứng khoán). ) Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. – Liên quan đến việc tổ chức thực hiện, Ủy ban Kinh tế tin rằng đây thường là bước yếu nhất và phải chặt chẽ hơn. Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thành cho biết: “Đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết tại kỳ họp thứ hai để tăng tính hợp pháp của chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn 2016-2020.”

Warburg


    Trả lời