VAFI khuyên một bệnh viện nên được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Đề xuất tái cấu trúc hệ thống bệnh viện công do VAFI thành lập dựa trên những thiếu sót thực tế trong những năm gần đây, như tỷ lệ đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc đôi khi gấp đôi so với khu vực tư nhân, do thiếu cơ chế đấu thầu minh bạch và minh bạch, thuốc rất đắt đỏ. Quá đông ở các bệnh viện cấp cao cũng tạo ra một khoảng cách lớn về chất lượng khám và điều trị y tế.

Do đó, trong giai đoạn đầu tiên, VAFI đề xuất chuyển toàn bộ bệnh viện công từ hình thức tổng thể. Tiện ích công cộng phi thương mại là các tiện ích công cộng được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp. Vì công ty, bệnh viện sẽ phải tiết lộ tình trạng tài chính của mình, tiến hành đánh giá hàng năm và tiết lộ thông tin về báo giá, mua thuốc và thiết bị y tế. Theo VAFI, các công ty và bệnh viện phải hoạt động hiệu quả và giới hạn cho vay không được vượt quá 50% vốn chủ sở hữu.

VAFI đề xuất đánh đồng và liệt kê các bệnh viện lớn trên Sở giao dịch chứng khoán.

Sau khi hoạt động ổn định, giai đoạn tiếp theo sẽ tương đương với một số bệnh viện lớn, như Bạch Mai, Việt Đức …, và sẽ tiếp tục được niêm yết trên thị trường chứng khoán để giúp bệnh nhân gây quỹ cho nghiên cứu tại thị trường này. Tuy nhiên, cân bằng bệnh viện đòi hỏi một chính sách cụ thể để đảm bảo rằng giá dịch vụ y tế và điều trị không tăng do cân bằng, mà luôn tuân theo giá do chính phủ quy định. Đặc biệt, để đảm bảo hệ thống bệnh viện công vẫn là hệ thống y tế công cộng, nghĩa là nó đảm bảo chính sách phúc lợi của tất cả mọi người, cho người được bảo hiểm 100%, người nghèo và các nhiệm vụ chính trị khẩn cấp khác »phân tích VAFI. – Cuối cùng, hợp nhất và hợp nhất các bệnh viện tỉnh và khu vực để hiện đại hóa hệ thống y tế địa phương. Hiệp hội ước tính rằng sự tích hợp của toàn bộ hệ thống bệnh viện công sẽ chỉ kéo dài 10 năm, và sau đó tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn sẽ chấm dứt.

Báo cáo Việt Nam “Nam 2035” do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập cho thấy không gian phát triển dịch vụ y tế tư nhân vẫn rất quan trọng, nhất là khi tổng chi y tế chiếm 5,8% GDP, cao nhất trong số các quốc gia trong khu vực. Và vì lộ trình xã hội hóa y tế, nó sẽ ổn định trong 20 năm tới.

Anh Minh


    Trả lời