Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Đất nước không chờ đợi sự phát triển của Việt Nam”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chih Dong đã có bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam (VSF) 2018 sáng nay (18/1). Ông nói rằng tăng trưởng phải liên quan chặt chẽ đến sự bền vững và ổn định môi trường. Vĩ mô. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng công nhận rằng nếu tốc độ tăng trưởng cao không được duy trì, Việt Nam vẫn có nguy cơ tụt hậu so với các nền kinh tế khác.

“Đến năm 2035, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 10.000 đồng. Bộ trưởng nói:” 12.000 đô la hiện đang ở mức cao, nhưng nếu chúng ta so sánh nó với mặt bằng chung của thời kỳ này, thì không có quốc gia nào khác Chờ đợi sự phát triển của Việt Nam, nếu chúng ta phát triển một quốc gia, họ cũng sẽ phát triển mười quốc gia. “Ông tin rằng nếu tốc độ tăng trưởng cao không thể duy trì trong một thời gian dài để thu hẹp khoảng cách với nền kinh tế. Ngoài ra, nguy cơ chậm trễ vẫn còn tồn tại.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói rằng nếu Việt Nam không thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong một thời gian dài, thì luôn luôn là vậy. Ảnh: VGP .

2017 ghi nhận kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải cách mô hình tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề ở nhiều khía cạnh. Đồng thời, những thách thức của bẫy thu nhập trung bình và lạc hậu kinh tế vẫn còn nghiêm trọng.

Trong số nhiều lý do được đề cập, kế hoạch kém là vấn đề được Bộ trưởng thảo luận. Một giọng nói đặc biệt. Dong nói: “Hiện đã có gần 100 văn bản pháp lý và 20.000 kế hoạch, nhưng thực tế chúng không hiệu quả. “Hiện nay, nhiều kế hoạch không theo kịp thị trường, dẫn đến xung đột và bù đắp cho nhau. Phát triển chỉ được hướng dẫn bởi các yếu tố thị trường. Các kế hoạch quốc gia và khu vực sẽ được tích hợp hơn, và cơ sở hạ tầng, môi trường và xã hội sẽ được tích hợp vào một kế hoạch hoàn chỉnh tại đây. Điều này đã được cải thiện.

“Bộ đang xây dựng kế hoạch thí điểm cho luật quy hoạch không gian ở đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng nói: “Xây dựng lại tất cả các quy hoạch không gian liên kết sự phát triển giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Đến cuối cùng, Bộ trưởng nói.” – Bộ trưởng cũng chỉ ra nhiều đề xuất về mục tiêu dài hạn là duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Nó tập trung vào bốn nhóm vấn đề chính: xây dựng thể chế, môi trường kinh doanh, đổi mới, đổi mới và bền vững môi trường. Trung bình, Việt Nam hiện thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình và đã gặp phải những khó khăn cụ thể trong nhóm này. Để khắc phục nhanh chóng, Việt Nam phải tăng thu nhập bình quân đầu người lên 10.000 USD, đây là một thách thức không nhỏ “, Bộ trưởng kết luận.


    Trả lời