Tăng kinh doanh mới

Theo dữ liệu của Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đã có 6.836 doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 8 với số vốn đăng ký là 309,53 tỷ rupiah, tăng 2,4% về khối lượng và tăng 6,1%. Tính theo giá trị, so với tháng trước.

Khi 5.161 đơn vị được đưa vào danh mục này, số lượng doanh nghiệp bị giải tán và đóng cửa cũng có xu hướng giảm, giảm 6,2% so với tháng trước. trước. Trong số đó, 685 công ty đã hoàn thành thủ tục thoái vốn, giảm 20%. 4.476 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đóng cửa, giảm 5,7% so với tháng trước.

Trong 8 tháng đầu năm nay, đã có hơn 52.420 doanh nghiệp đăng ký mới trên toàn quốc, với tổng số vốn gần 253,7 nghìn tỷ đồng. Khối lượng giao dịch của đồng Việt Nam tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị giảm 26%. Trong giai đoạn này, số lượng các doanh nghiệp bị giải tán và đóng cửa đạt 39.420, tăng 8% so với năm trước.

Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mới đăng ký là trong ngành sản xuất, được tạo ra trong bối cảnh chế biến. Ngành sản xuất có tín hiệu tốt. Từ đầu năm, chỉ số tiêu thụ đã tăng và chỉ số hàng tồn kho giảm. Cụ thể, chỉ số tiêu dùng tăng 4% trong quý đầu tiên, 8,3% trong 6 tháng và 9,2% trong 7 tháng. Trong năm 2013, 1/4 chỉ số chứng khoán tăng 13,1%, 1/7 chỉ số chứng khoán tăng 8,8% và 1/8 chỉ số chứng khoán tăng 9%. Chỉ số sử dụng của Tổng công ty vào ngày 1 tháng 8 năm 2013 Cũng có mức tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm ưu thế, chỉ số sử dụng lao động tăng 5,6%, khu vực doanh nghiệp công cộng giảm 1% và khu vực phi thương mại là cư dân. Tuy nhiên, sau ba tháng tăng trưởng liên tiếp, số lượng công ty trở lại hoạt động đã ổn định và tại quốc gia này, chỉ có 581 công ty bị “tổn hại”. So với tháng 7 năm nay, nó đã giảm 22%. Kể từ đầu năm, 10.631 công ty đã hoạt động trở lại.


    Trả lời