Giảm phí đăng ký xe từ tháng 4

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2013 / ND-CP, trong đó bổ sung và bổ sung các quy định của Nghị định số 45/2011 / ND-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011. Do đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2013, những chiếc xe có ít hơn 10 chỗ ngồi (bao gồm cả tài xế) sẽ trả phí đăng ký đầu tiên với mức thuế 10%. Theo điều kiện thực tế của các vùng, tỉnh, thành phố khác nhau, phạm vi điều chỉnh có thể tăng hơn so với quy định chung nhưng không vượt quá 50%.

Sau khi tham khảo ý kiến ​​với các doanh nghiệp và các tổ chức chức năng trong một thời gian, chính phủ đã chính thức giảm thuế trước bạ để áp dụng cho những chiếc xe có ít hơn 10 chỗ ngồi. Ảnh: AQ

Kể từ ngày thanh toán phí đăng ký lần thứ hai, đối với xe chở khách dưới 10 chỗ, mức thuế toàn quốc là 2%.

Hiện tại, mức thuế cao nhất là dưới 10 chỗ chiếm 20%. Hà Nội áp dụng mức thuế này, trong khi thành phố Hồ Chí Minh thu phí 15%. Nghị định mới nhất của chính phủ quy định rằng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, các tỉnh và thành phố sẽ thu phí đăng ký từ 10% đến 15% để giữ nguyên mức giá của họ. Nếu thu nhập vượt quá 15%, thuế suất 15% sẽ được áp dụng cho đến khi ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố cấp một khoản phí đăng ký mới.

Do thời hạn thâm hụt thương mại, năm 2011, chính phủ đã tăng mức thuế tối đa. Phí đăng ký cho xe ô tô dưới 10 chỗ là 15% đến 20%. Kể từ đó, chi phí của một số khu vực như Hà Nội tăng từ 12% lên 20% và chi phí của Thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 10% lên 15%. Trong năm 2012 và đầu năm nay, do sức mua của ô tô giảm mạnh. Cuối năm 2011, số lượng xe được bán bởi các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đạt mức thấp nhất trong 59 tháng.

Vào cuối năm 2012, để giải quyết vấn đề sản xuất, trong lĩnh vực kinh doanh, Bộ Tài chính đã đề xuất chính phủ đề nghị giảm một nửa chi phí đăng ký xe mới và đánh thuế 2% đối với xe đăng ký lần thứ hai. Đầu năm 2013, chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02 / NQ-CP để giảm một loạt các loại thuế, bao gồm thuế trước bạ đối với ô tô có dưới 10 chỗ ngồi.


    Trả lời