Gần 18.000 công ty tuyên bố thua lỗ và phá sản

Năm 2012, các công ty xây dựng gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả là gần 18.000 công ty tuyên bố thua lỗ, phá sản hoặc bị giải thể. Cụ thể, trong số hơn 50.000 công ty xây dựng, có tới 15.296 báo cáo thua lỗ.

– Tăng trưởng kinh doanh năm 2012 giảm so với năm 2011. Ảnh: Hùng

Số công ty bị bắt hoặc giải tán cũng lên tới 2.637, bao gồm 2.110 công ty xây dựng và 527 công ty bất động sản. So với cùng kỳ năm 2011, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể và đóng cửa trong ngành xây dựng tăng 9,4%, trong số đó, các công ty xây dựng tăng 6,2% và các công ty bất động sản tăng 24,1%.

Không chỉ vậy, đối với các công ty nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý, tình hình không mấy khả quan. So với năm 2011, sự tăng trưởng của các hoạt động này trong năm 2012 có xu hướng giảm. Tổng giá trị sản xuất và kinh doanh ước tính là 15.838 nghìn tỷ dinar, chiếm 98,2% kế hoạch hàng năm, so với 94% trong năm 2011. Khoản đầu tư này xấp xỉ 17,807 tỷ đồng, chiếm 88,97% kế hoạch năm 2012. Thu nhập ước tính là 13,537,460 tỷ đồng, chiếm 97% kế hoạch. 2012 .

Trong năm vừa qua, trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung, các nhà lãnh đạo của Bộ Xây dựng đã phải đối mặt với sự suy giảm nhanh chóng các nguồn lực phát triển, thu hẹp niềm tin thị trường và sức mua thấp. Hàng tồn kho và nợ tồn đọng trong đầu tư xây dựng đã tăng lên.

Đối với các công ty bất động sản, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng năm 2012 là một năm khó khăn với thị trường. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, giá bất động sản đã giảm ở tất cả các phân khúc thị trường. Số lượng giao dịch đã giảm, và thậm chí nhiều dự án chưa được giao dịch.

Bộ trưởng cũng dự đoán trong năm 2013, các công ty hoạt động trong lĩnh vực này vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn và bất động sản. Tiếp tục giữ bình tĩnh và hàng tồn kho của tòa nhà vẫn còn cao.


    Trả lời