Khuyến nghị tạo dịch vụ thanh tra ngân hàng tại hai thành phố lớn

Ngân hàng Quốc gia vừa đề xuất thành lập hai bộ phận kiểm tra và giám sát ngân hàng khác tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị này sẽ báo cáo cho Cục Kiểm tra và Kiểm soát Ngân hàng và độc lập với các chi nhánh của Ngân hàng Quốc gia. Đồng thời, tại hai chi nhánh này, sẽ không có bộ phận kiểm tra và giám sát trực tiếp. Trụ sở của hầu hết các ngân hàng được đặt tại đây. Tổng số tiền gửi của 2 trang web chiếm 65,3% toàn bộ hệ thống. Do đó, cần tổ chức các phòng kiểm tra, giám sát ở cấp phòng ban để nhanh chóng giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Ngoài ra, Ngân hàng Quốc gia cũng đề xuất thành lập. Trụ sở tổ chức nhân viên và phòng đào tạo. Nếu đề xuất được phê duyệt, Cục Giám sát và Kiểm tra Ngân hàng sẽ có 11 đơn vị công ty con. – Ngân hàng Quốc gia cho biết, trong những năm gần đây, hệ thống tổ chức tín dụng của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về chủng loại, quy mô và dịch vụ. Hiện tại, Cục Kiểm tra và Giám sát Ngân hàng phải kiểm tra, giám sát và quản lý tới 4.000 đơn vị.

Kỳ Duyên


    Trả lời