Các công ty bất động sản phải công bố hoạt động hàng tháng của họ

Nếu có liên lạc, hoạt động sẽ bị đình chỉ sau hai vi phạm. Ảnh: Hoàng Lan

Bộ Xây dựng vừa soạn thảo thông tư về điều tiết các dự án bất động sản và hệ thống kê khai giao dịch bất động sản. Các nhà đầu tư và sàn của các dự án phát triển nhà ở, đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, trung tâm mua sắm, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ, khách sạn, yêu cầu các trạm du lịch sinh thái để báo cáo. Nhà đầu tư vào các dự án bất động sản phải báo cáo về việc chuẩn bị đầu tư, các giai đoạn tiến độ và tiến hành đàm phán dự án với Bộ Xây dựng và sở xây dựng trên cơ sở hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Nhà ở cho các dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị mới, dự án nhà ở, cho thuê dự án nhà ở, văn phòng cho thuê …

Nhà đầu tư không nộp hoặc báo cáo kịp thời sẽ bị phạt hành chính. Trong trường hợp bị truy tố, sau hai lần vi phạm, hoạt động sẽ bị đình chỉ.

Theo dữ liệu của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tổng số công ty xây dựng đang hoạt động đã tiếp cận. 56.000, tăng hơn 7.000 so với năm trước. Tổng số công ty có lợi nhuận là 37.197, so với 33.300 trong năm 2011. Số lượng đơn vị kinh doanh thua lỗ là 17.000, tăng hơn 2.000 so với năm 2011. -Tổng số công ty bị bắt hoặc giải tán là 2.637, bao gồm 2.110 công ty xây dựng và 527 công ty. Bán bất động sản. So với năm 2011, tỷ lệ các công ty xây dựng ngừng hoạt động và giải thể tăng 6,2% và tỷ lệ các công ty bất động sản tăng 24,1%.


    Trả lời