Đề xuất sửa đổi cách tính giá xăng dầu cơ bản

Tại một cuộc họp do tổ chức chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Xăng dầu) tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Việt Nam có thể là quốc gia duy nhất hướng dẫn đánh giá sản xuất. Theo thuế nhập khẩu trung bình của các quốc gia khác nhau, nguồn sản phẩm dầu mỏ , Cơ chế ổn định giá, tỷ lệ chiết khấu của công ty … “. Bộ Tài chính là một trong hai cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý giá dầu hiện tại.

Ông Tuấn cho rằng cần sửa đổi Nghị định 83 về hoạt động dầu khí, đặc biệt là các quy định về tính giá. Nếu thị trường muốn xây dựng một thị trường dầu thực sự theo hướng dẫn của đất nước. – Người phụ trách Bộ Tài chính cũng cho biết, sự phát triển gần đây của thị trường dầu mỏ không có chiến lược và định hướng đúng đắn. Đảm bảo hiệu quả và bền vững theo kế hoạch. Số lượng điểm tiếp xúc lớn, nhưng quan trọng nhất là không có điều kiện để đảm bảo sự phát triển bền vững. Do đó, cần thiết lập một khung pháp lý hoàn chỉnh, là cơ sở để thiết lập chiến lược thị trường. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ Tài chính đã áp dụng thuế nhập khẩu trung bình (thuế nhập khẩu bình quân gia quyền) trong tính toán giá xăng dầu cơ bản, và đã đưa nó vào tính toán giá xăng dầu cơ bản kể từ tháng 3 năm 2016, và đã điều chỉnh hàng quý . Việc thu thuế như vậy vào thời điểm đó được coi là hợp lý vì Việt Nam chủ yếu giao dịch với nhiều khu vực và quốc gia. Theo công thức, mức thuế trung bình có trọng số sẽ phụ thuộc vào thuế suất thuế sản xuất và nhập khẩu của Hàn Quốc (10%), thuế suất sản xuất của ASEAN (20%) và thuế suất nhà máy lọc dầu của Dung Quất và Nghi Sơn (khi nhà máy được xây dựng). Tuy nhiên, sau hơn hai năm thực hiện, chính sách tài khóa cho thấy sự thiếu sót. Tiến sĩ Ngô Trí Long chia sẻ với VnExpress rằng nhược điểm lớn nhất của Nghị định 83 trong việc tính giá xăng dầu cơ bản là thuế và phí, nghĩa là thuế trung bình đối với quyền nhập khẩu xăng dầu. -Theo ông, thuế trung bình có trọng số là chính xác, nhưng thực sự có một vấn đề rất khó áp dụng. Các công ty nhập khẩu dầu và dầu từ các thị trường có mức thuế suất thấp hơn sẽ bị tổn hại, trong khi nhập khẩu từ các thị trường có mức thuế cao hơn sẽ có lợi nếu tất cả các công ty sử dụng cùng một “mẹ thuế chung”. – “Thuế là giá chuẩn cơ sở được tính. Nếu giá cơ sở được tính là 10% và nhập 20%, doanh nghiệp sẽ phá sản, thì nó sẽ phải bồi thường bằng các khoản khác”, Chang nói, nhận ra trong công thức giá cơ sở Công thức thuế hiện nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng, “tính minh bạch của các sản phẩm dầu mỏ không còn minh bạch, điều này mang lại những khó khăn lớn cho các doanh nghiệp”. Thị trường nhập khẩu trong quý này sử dụng công thức để tính giá cho quý tiếp theo (thuế trung bình có trọng số) và hệ số K (tác động đến các hiệp định thương mại tự do) sẽ gây ra “sự mơ hồ”, khiến các công ty khó phân biệt giữa các phỏng đoán. -Trong thời gian kinh doanh vào ngày 26 tháng 9, theo tính toán của Bộ Tài chính, trong quý 3 năm 2018, thuế suất thuế nhập khẩu trung bình để tính giá xăng dầu cơ bản là 10%, dầu diesel 0,88%; dầu hỏa 0,14%; dầu nhiên liệu 2,04% % .

Bộ Tài chính-Bộ Công Thương cho biết về lâu dài, nghiên cứu sẽ cung cấp một giải pháp phù hợp hơn. Tuy nhiên, kể từ khi được áp dụng cho giai đoạn quản lý giá xăng dầu vào tháng 3 năm 2016, không có giải pháp chính nào được đề xuất chính thức.


    Trả lời